นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ฝ่ายค้านอภิปรายปมถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ “ประยุทธ์” ควรลาออก

บรรยากาศที่สัปปายะสภาสถาน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 24 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.40 น. โดยมีนายชวน…

Home / NEWS / ฝ่ายค้านอภิปรายปมถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ “ประยุทธ์” ควรลาออก

ประเด็นน่าสนใจ

  • วิปฝ่ายค้าน เดินหน้าอภิปรายปมถวายสัตย์ฯไม่ครบ
  • สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ระบุนายกฯ ต้องนำถวายสัตย์ฯ เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ
  • ’เสรีพิศุทธ์’ เตือน ‘ประยุทธ์’ ในฐานะรุ่นพี่ ควรลาออกจากตำแหน่ง

บรรยากาศที่สัปปายะสภาสถาน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 24 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.40 น. โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม

ในวาระการพิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี” กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน

โดยในตอนต้นนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ได้ลุกขึ้นอ่านญัตติ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยืนยันว่าเรื่องถวายสัตย์ไม่สามารถอภิปรายได้ ซึ่งนายชวน หลีกภัยได้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงญัตตินี้ ว่าทุกฝ่าย

รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย มีมติเอกฉันท์ว่าญัตติไม่ขัดต่อกฎหมาย ส่วนที่อ้างว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับทุกองค์กรนั้น ผูกพันเดียวเฉพาะคำวินิจฉัยเท่านั้น ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงคำสั่งแต่ไม่ใช่คำวินิจฉัย จึงสามารถเปิดอภิปรายได้

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ระบุนายกฯ ต้องนำถวายสัตย์ฯ เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ

โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดการอภิปรายโดยย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ต้องเป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ แต่การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ จึงมีปัญหาเรื่องความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งหลายฝ่ายก็เสนอทางออก แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังเพิกเฉย จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องเปิดอภิปรายในวันนี้

ซึ่งการมีพฤติกรรมที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่การฉีกรัฐธรรมนูญด้วยการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนและการไม่ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินนโยบาย ถือเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน ซึ่งบทเรียนเรื่องนี้ไม่แสดงถึงความไม่มีวุฒิภาวะ ไม่รับฟังข้อท้วงติงจากทุกฝ่ายของพลเอกประยุทธ์จนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นลูกโซ่ทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่น เพราะจงใจกระทำผิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายสำคัญของประเทศ เมื่อความเชื่อมั่นไม่เกิด ความยอมรับนับถือจึงไม่มี และจะนำพาสังคมที่เผชิญกับวิกฤตให้อยู่รอดได้อย่างไร

จากนั้นนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายต่อเป็นคนที่ 2 โดยระบุว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ ของพลเอกประยุทธ์อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลัง รวมถึงปัญหาการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงถึงงบประมาณในการดำเนินงาน พลเอกประยุทธ์ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างสง่างามที่สุดคือการลาออก

‘ปิยบุตร’ ชี้พลเอกประยุทธ์ ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก

ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้อภิปรายเป็นคนที่ 3 ซึ่งได้ตั้งคำถาม 4 ข้อ เพื่อถามไปยังนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี คือ 1.พลเอกปะรยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อ่านคำถวายสัตย์จากกระดาษแข็งที่หยิบจากกระเป๋าเสื้อ โดยกระดาษนี้เตรียมมาเอง เป็นการเขียนคำถวายสัตย์ใหม่เองใช่หรือไม่ เหตุใดจึงไม่อ่านจากแฟ้มที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนนตรีเตรียมไว้ให้

2.หากมีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งลาออก เมื่อพลเอกประยุทธ์ แต่งตั้งคนใหม่เป็นรัฐมนตรีแทน แล้วพลเอกประยุทธ์ ต้องนำรัฐมนตรีใหม่ เข้าเฝ้าถวายสัตย์อีกครั้งหนึ่ง พลเอกประยุทธ์จะถวายสัตย์ด้วยถ้อยคำตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่

3.ขอถามคำถามไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่า หากนายกฯ หรือรัฐมนตรีคนต่อๆ ไป ถวายสัตย์ไม่ครบ ท่านคิดว่าทำได้หรือไม่

และข้อที่ 4 ถามนายวิษณุ ต่อว่า ในฐานะที่นายวิษณุทำงานในตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีต่างๆ มาแล้วกว่า 10 ปี ท่านเคยเห็นนายกฯคนใดทำเหมือนประยุทธ์หรือไม่

ที่ผ่านมาตนเองเคยพยายามเสนอแนะให้พลเอกประยุทธ์ ขอพระราชทานอภัยโทษและขอเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ แต่พลเอกประยุทธ์กลับเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นการทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนไปจนหมดสิ้น จึงขอเรียกร้องไปถึงนายวิษณุ ที่ตนถือว่า เป็นอาจารย์ทางตำรา อ่านหนังสือของวิษณุทุกเล่ม รวมถึงนิยายก็อ่านที่กำลังรอนิยายเล่มใหม่ “ลงเรือแป๊ะ” ผมจึงขอให้นายวิษณุ กลับมาเป็นปูชนียบุคคลคนเดิม หยุดให้ความเห็นทางกฎหมาย และหยุดให้ความเห็นช่วยเหลือรัฐบาล และพลเอกประยุทธ์ พร้อมทั้งขอให้พลเอกประยุทธ์ แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

‘เสรีพิศุทธ์’ เตือน ‘ประยุทธ์’ ในฐานะรุ่นพี่ ควรลาออกจากตำแหน่ง

ด้านพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ ที่พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา กล่าวนำไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ​มาตรา 161 ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน และอาจเข้าข่ายละเมิด ลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนด้วย

ทั้งนี้การใช้เอกสารที่กล่าวคำถวายสัตย์ที่เตรียมมาเองนั้น ถือว่าใช้เอกสารปลอมและตนเชื่อว่าจะเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ปลอมด้วย หลังกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ที่ผ่านมานักข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบ บอกแค่ว่าจะรับผิดชอบเอง ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ ยังได้ฝากคำแนะนำให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะรุ่นพี่

X