นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ฝ่ายค้านอภิปรายปมถวายสัตย์ไม่ครบ ชี้ “ประยุทธ์” ควรลาออก

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • วิปฝ่ายค้าน เดินหน้าอภิปรายปมถวายสัตย์ฯไม่ครบ
  • สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ระบุนายกฯ ต้องนำถวายสัตย์ฯ เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ
  • ’เสรีพิศุทธ์’ เตือน ‘ประยุทธ์’ ในฐานะรุ่นพี่ ควรลาออกจากตำแหน่ง

บรรยากาศที่สัปปายะสภาสถาน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 24 ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.40 น. โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม

ในวาระการพิจารณา “ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี” กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะรัฐมนตรีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน

โดยในตอนต้นนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ได้ลุกขึ้นอ่านญัตติ และคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยืนยันว่าเรื่องถวายสัตย์ไม่สามารถอภิปรายได้ ซึ่งนายชวน หลีกภัยได้ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงญัตตินี้ ว่าทุกฝ่าย

รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย มีมติเอกฉันท์ว่าญัตติไม่ขัดต่อกฎหมาย ส่วนที่อ้างว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันกับทุกองค์กรนั้น ผูกพันเดียวเฉพาะคำวินิจฉัยเท่านั้น ส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องเรื่องถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน เป็นเพียงคำสั่งแต่ไม่ใช่คำวินิจฉัย จึงสามารถเปิดอภิปรายได้

สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ระบุนายกฯ ต้องนำถวายสัตย์ฯ เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ

โดยนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวเปิดการอภิปรายโดยย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ต้องเป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ แต่การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนของพลเอกประยุทธ์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ จึงมีปัญหาเรื่องความครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งหลายฝ่ายก็เสนอทางออก แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังเพิกเฉย จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องเปิดอภิปรายในวันนี้

ซึ่งการมีพฤติกรรมที่ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่การฉีกรัฐธรรมนูญด้วยการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนและการไม่ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในการดำเนินนโยบาย ถือเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญโดยชัดเจน ซึ่งบทเรียนเรื่องนี้ไม่แสดงถึงความไม่มีวุฒิภาวะ ไม่รับฟังข้อท้วงติงจากทุกฝ่ายของพลเอกประยุทธ์จนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นลูกโซ่ทำให้ประเทศขาดความเชื่อมั่น เพราะจงใจกระทำผิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นหลักกฎหมายสำคัญของประเทศ เมื่อความเชื่อมั่นไม่เกิด ความยอมรับนับถือจึงไม่มี และจะนำพาสังคมที่เผชิญกับวิกฤตให้อยู่รอดได้อย่างไร

จากนั้นนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ได้อภิปรายต่อเป็นคนที่ 2 โดยระบุว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบ ของพลเอกประยุทธ์อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลัง รวมถึงปัญหาการแถลงนโยบายโดยไม่ชี้แจงถึงงบประมาณในการดำเนินงาน พลเอกประยุทธ์ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างสง่างามที่สุดคือการลาออก

‘ปิยบุตร’ ชี้พลเอกประยุทธ์ ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก

ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ได้อภิปรายเป็นคนที่ 3 ซึ่งได้ตั้งคำถาม 4 ข้อ เพื่อถามไปยังนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี คือ 1.พลเอกปะรยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อ่านคำถวายสัตย์จากกระดาษแข็งที่หยิบจากกระเป๋าเสื้อ โดยกระดาษนี้เตรียมมาเอง เป็นการเขียนคำถวายสัตย์ใหม่เองใช่หรือไม่ เหตุใดจึงไม่อ่านจากแฟ้มที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนนตรีเตรียมไว้ให้

2.หากมีรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งลาออก เมื่อพลเอกประยุทธ์ แต่งตั้งคนใหม่เป็นรัฐมนตรีแทน แล้วพลเอกประยุทธ์ ต้องนำรัฐมนตรีใหม่ เข้าเฝ้าถวายสัตย์อีกครั้งหนึ่ง พลเอกประยุทธ์จะถวายสัตย์ด้วยถ้อยคำตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่

3.ขอถามคำถามไปยังนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีว่า หากนายกฯ หรือรัฐมนตรีคนต่อๆ ไป ถวายสัตย์ไม่ครบ ท่านคิดว่าทำได้หรือไม่

และข้อที่ 4 ถามนายวิษณุ ต่อว่า ในฐานะที่นายวิษณุทำงานในตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐมนตรีต่างๆ มาแล้วกว่า 10 ปี ท่านเคยเห็นนายกฯคนใดทำเหมือนประยุทธ์หรือไม่

ที่ผ่านมาตนเองเคยพยายามเสนอแนะให้พลเอกประยุทธ์ ขอพระราชทานอภัยโทษและขอเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ แต่พลเอกประยุทธ์กลับเพิกเฉย ไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นการทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนไปจนหมดสิ้น จึงขอเรียกร้องไปถึงนายวิษณุ ที่ตนถือว่า เป็นอาจารย์ทางตำรา อ่านหนังสือของวิษณุทุกเล่ม รวมถึงนิยายก็อ่านที่กำลังรอนิยายเล่มใหม่ “ลงเรือแป๊ะ” ผมจึงขอให้นายวิษณุ กลับมาเป็นปูชนียบุคคลคนเดิม หยุดให้ความเห็นทางกฎหมาย และหยุดให้ความเห็นช่วยเหลือรัฐบาล และพลเอกประยุทธ์ พร้อมทั้งขอให้พลเอกประยุทธ์ แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

‘เสรีพิศุทธ์’ เตือน ‘ประยุทธ์’ ในฐานะรุ่นพี่ ควรลาออกจากตำแหน่ง

ด้านพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวถึงการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ ที่พลเอกประยุทธ์​ จันทร์โอชา กล่าวนำไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ​มาตรา 161 ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน และอาจเข้าข่ายละเมิด ลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนด้วย

ทั้งนี้การใช้เอกสารที่กล่าวคำถวายสัตย์ที่เตรียมมาเองนั้น ถือว่าใช้เอกสารปลอมและตนเชื่อว่าจะเป็นการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ปลอมด้วย หลังกล่าวคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ที่ผ่านมานักข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด แต่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบ บอกแค่ว่าจะรับผิดชอบเอง ซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ ยังได้ฝากคำแนะนำให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบในฐานะรุ่นพี่


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

‘บิ๊กตู่’ มอบสรรพากร ชี้แจงแนวทางการคิด ‘ภาษีคริปโต’

‘บิ๊กตู่’ มอบสรรพากร ชี้แจงแนวทางการคิด ‘ภาษีคริปโต’

ก่อนหน้านี้กรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้ที่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลต้องยื่นแบบเสียภาษี หรือที่เรียกว่าการเสียภาษีคริปโตเคอเรนซี

นายกฯ สั่งการยกระดับ แก้ปัญหาราคาสินค้า-อาหาร ลดภาระ ปชช.

นายกฯ สั่งการยกระดับ แก้ปัญหาราคาสินค้า-อาหาร ลดภาระ ปชช.

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาหารซึ่งปรับตัวสูงขึ้นในหลายประเภท

นายกฯ อวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

นายกฯ อวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

นายกรัฐมนตรี กล่าวคำปราศรัยผ่านบันทึกวีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

“นายกฯ” มอบ สธ. ประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อหลังปีใหม่ 15 วัน

“นายกฯ” มอบ สธ. ประเมินสถานการณ์ผู้ติดเชื้อหลังปีใหม่ 15 วัน

นายกรัฐมนตรี ย้ำเตือนว่า แม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาว ขอให้ทุกคนอย่าประมาท การ์ดกย่าตก

รวมฉายารัฐบาล – วาทะแห่งปี ประจำปี 2564

รวมฉายารัฐบาล – วาทะแห่งปี ประจำปี 2564

วันนี้ 27 ธ.ค. 64 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การตั้งฉายารัฐบาล และ รัฐมนตรีประจำปี ของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมา ในการสะท้อนความคิดเห็นของสื่อมวลชนต่อการทำงานของรัฐบาล โดยปราศจากอคติ ได้มีมติตั้งฉายารัฐบาล รัฐมนตรี…

“นายกฯ” กำชับจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ภายใต้ COVID Free Setting

“นายกฯ” กำชับจัดงานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ภายใต้ COVID Free Setting

นายกรัฐมนตรี กำชับทุกกิจการ/กิจกรรม ให้มีการจัดงานเคาท์ดาวน์ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

นายกฯ เตือนอย่าชะล่าใจ ช่วงวันหยุดปีใหม่

นายกฯ เตือนอย่าชะล่าใจ ช่วงวันหยุดปีใหม่

นายกฯ แนะประชาชนป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด อย่าชะล่าใจในช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ อาจพบการติดเชื้อโควิดเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น

โฆษก รบ. วอนโซเซียลเข้าใจเป้าหมาย “นายกฯ” ปมให้เลี้ยงไก่ 2 ตัว

โฆษก รบ. วอนโซเซียลเข้าใจเป้าหมาย “นายกฯ” ปมให้เลี้ยงไก่ 2 ตัว

วานนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวให้ประชาชนเลี้ยงไก่บ้านละ 2 ตัว อย่ารีบฆ่า ให้รอจนออกไข่ก่อน ทำให้ในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวคิดดังกล่าว

นายกฯ แจง ‘นิคมจะนะ’ ขึ้นอยู่กับประชาชน-ประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

นายกฯ แจง ‘นิคมจะนะ’ ขึ้นอยู่กับประชาชน-ประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้มี กลุ่มจะนะรักษ์ถิ่นที่มาปักหลักชุมนุมประท้วงอยู่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

X