B.1.351 เชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ โควิด-19

พบเพิ่ม 8 ตัวอย่าง เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

ยังคงเป็นการพบในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

Home / NEWS / พบเพิ่ม 8 ตัวอย่าง เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย พบอีก 8 ตัวอย่าง เชื้อโควิด-19 ในสายพันธุ์แอฟริกาใต้
  • โดยยังคงเป็นการพบในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
  • อยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติมหาความเชื่อมโยงกับผู้ป่วย 3 รายแรกที่พบก่อนหน้านี้
  • เร่งเก็บตัวอย่างเพิ่มในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อตรวจหาเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้นี้

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานผลตรวจหาสายพันธุ์โควิด-19 ในคลัสเตอร์ อ.ตากใบ
โดยในวันนี้ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดเผยผลการตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ในคลัสเตอร์ที่อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ให้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 เก็บตัวอย่างจากในพื้นที่ เพื่อตรวจเพิ่มเติม

โดยผลการตรวจ 18 ตัวอย่าง พบว่า มี 8 ตัวอย่างจาก 15 ตัวอย่าง เป็นการติดเชื้อในสายพันธุ์แอฟริกาใต้ ส่วนที่เหลืออีก 7 ตัวอย่าง เป็นสายพันธุ์อังกฤษ และ 2 ตัวอย่างนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้ไม่สามารถตรวจหาสายพันธุ์ได้

ซึ่งจากการพบ 8 ตัวอย่างที่เก็บมานั้น ทำให้ในขณะนี้ ได้มีการสอบสวนโรคเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงว่า มีความเกี่ยวข้องกับ 3 รายแรกในพื้นที่ อ.ตากใบ ที่พบก่อนหน้านี้หรือไม่
นอกจากนี้ ยังได้ขอให้มีการเก็บตัวอย่างจากพื้นที่รอบๆ มาตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย เบื้องต้น ในผลการตรวจหาสายพันธุ์ จากตัวอย่างในพท.ปัตตานี จำนวน 2 ตัวอย่าง ยังไม่พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่อย่างใด