ข่าวสดวันนี้ งานชุมชนสุขภาวะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ปิดฉากชื่นมื่น มหกรรมชุมชนสุขภาวะ จาก สนง.สุขภาพแห่งชาติ

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ได้ปิดฉากเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วานนี้…

Home / NEWS / ปิดฉากชื่นมื่น มหกรรมชุมชนสุขภาวะ จาก สนง.สุขภาพแห่งชาติ

มหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 2/2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ได้ปิดฉากเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วานนี้ (19 ก.ย. 2562)

โดย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจัดงานมหกรรม “ชุมชนสุขภาวะ” ในครั้งนี้ ว่า การจัดงานครั้งนี้ จะผสานพลังให้หน่วยงานและองค์กรภาคีส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมเป็นหัวใจ เป็นจิตใจดวงเดียวกันมาเชื่อมโยงรวมพลังกันเพื่อเป็นพลังของพลเมืองอาสา ขับเคลื่อนงานสร้างชุมชนสุขภาวะ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ผมขอให้กำลังใจกับทุกท่าน และขออวยพรให้ ทุกท่านมีสุขภาวะ และร่วมกันทำให้คนไทยและสังคมไทยเกิดสุขภาวะ เกิดชุมชนเข้มแข็ง ช่วยกันสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้คนไทยด้วยกัน

สำหรับกิจกรรม ชุมชนสุขภาวะ จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์แสดงผลการดำเนินงาน ของชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางของหน่วยงานองค์กร และภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองอาสาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นทิศทางที่สำคัญของการสร้างสังคมสุขภาวะของคนทั้งประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

X