อดีตครูปลูก ‘ขึ้นฉ่าย’ แบบไฮโดรโปนิกส์ ตามรอยพ่อพอเพียง

อดีตครู จ.มหาสารคาม หลังเกษียณอายุราชการหันมาปลูก ‘ขึ้นฉ่าย’ แบบไฮโดรโปนิกส์ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างพอเพียง นี่คือสวนผักขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์ ตั้งอยู่ที่บ้านซองแมว ต.หนองจิก อ.บรบือ ของนางรินนภา วงศ์ชารี อายุ 61…

Home / NEWS / อดีตครูปลูก ‘ขึ้นฉ่าย’ แบบไฮโดรโปนิกส์ ตามรอยพ่อพอเพียง

อดีตครู จ.มหาสารคาม หลังเกษียณอายุราชการหันมาปลูก ‘ขึ้นฉ่าย’ แบบไฮโดรโปนิกส์ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างพอเพียง

นี่คือสวนผักขึ้นฉ่ายไฮโดรโปนิกส์ ตั้งอยู่ที่บ้านซองแมว ต.หนองจิก อ.บรบือ ของนางรินนภา วงศ์ชารี อายุ 61 ปี อดีตอาจารย์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอบรบือ จ.มหาสารคาม ที่ใช้เวลาหลังเกษียณอายุราชการ เลือกเส้นทางเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เก็บส่งขายตลาดในชุมชนและลูกค้าต่างอำเภอ สร้างรายได้กำไรงามแบบพอเพียง

นางรินนภา เล่าว่าหลังเกษียณ ได้มองหาอาชีพเสริม ลองผิดลองถูกปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับการทำนา แต่เมื่อคำนวณต้นทุนในบัญชีแล้ว กลับพบว่าส่วนใหญ่หมดไปกับค่าปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช เมื่อขายผลผลิตแล้วขาดทุน จึงได้เปลี่ยนแนวคิดหันมาศึกษาพืชชนิดอื่นที่ไม่มีชาวบ้านในพื้นที่ปลูกขาย โดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์ที่เคยสอน และหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้

โดยเริ่มจากสำรวจพื้นที่ สำรวจตลาดแล้วหาพืชที่เหมาะสม ในที่สุดเมื่อต้นปี 2559 จึงเลือกปลูกขึ้นฉ่าย แบบไฮโดรโปนิกส์ ที่มีจุดเด่น คือ ใช้แรงงานคนปลูกน้อย อีกทั้งยังปลูกได้ตลอดทั้งปี ที่สำคัญมีราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยแรกเริ่มตนใช้พื้นที่ 5 ไร่ ใกล้กับบ่อเลี้ยงปลา ทำโรงปลูกจำนวน 48 หลัง ใช้เวลาประมาณ 60 วัน ก็สามารถเก็บขายได้

ซึ่งในช่วงฤดูหนาว อากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโต ส่งผลดีทำให้ผักขึ้นฉ่ายต้นอวบใหญ่ ปัจจุบันสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวัน โดยมีลูกค้ามาสั่งจองหรือมารับซื้อเองที่สวนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 60 – 70 บาท มียอดขายไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท ต่อวัน