พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เอกกำธน สินธวานนท์

‘พล.อ.อ.กำธน’ อดีตองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม สิริอายุ 93 ปี

วานนี้ (21 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และ อดีตผู้ว่าการกฟผ. ได้ถึงแก่อสัญกรรม ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ…

Home / NEWS / ‘พล.อ.อ.กำธน’ อดีตองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรม สิริอายุ 93 ปี

ประเด็นน่าสนใจ

  • พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และ อดีตผู้ว่าการกฟผ. ได้ถึงแก่อสัญกรรม
  • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  • สิริอายุ 93 ปี

วานนี้ (21 ก.ย.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี และ อดีตผู้ว่าการกฟผ. ได้ถึงแก่อสัญกรรม

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 18:00 น.ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร สำหรับพิธีพระราชทานสวดพระอภิธรรม กำหนด 7 วัน มีพิธีบำเพ็ญกุศล 50 วัน และ 100 วัน พร้อมรอกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ที่มีความประสงค์จะร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 22 กันยายน 2562 กฟผ. ได้จัดเตรียมรถรับส่งไว้บริการ โดยสามารถมาขึ้นรถได้ที่บริเวณล็อบบี้ อาคารสำนักผู้ว่าการ เวลา 15:00 น. (รอบแรก) และ เวลา 16:00 น. (รอบสอง) โดยแต่งกายชุดปกติขาว หากไม่มีให้ใส่ชุดสากลสีดำไว้ทุกข์

ประวัติของ “พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี”

พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรี เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2469 ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ และนางจินดา สินธวานนท์ สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตรธิดา 3 คน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530

พลอากาศเอกกำธน ลาออกจากราชการทหารอากาศ ขณะมียศเป็น นาวาอากาศตรี เมื่อ พ.ศ. 2503 เพื่อไปทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ขณะนั้นเป็น การไฟฟ้ายันฮี) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2528 แล้วจึงลาออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเมื่อ พ.ศ. 2530 เมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี

พลอากาศเอกกำธน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศตรี และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550

X