ปิยบุตร แสงกนกกุล รัฐธรรมนูญ 2560

ปิยบุตร ชี้! รัฐธรรมนูญ 2560 ขาดความชอบธรรม

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า มีปัญหาความชอบธรรมในทุกมิติ ตั้งแต่ที่มา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกับรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 มีปัญหาเรื่องกระบวนการร่าง ชงกันเองกินกันเอง วนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรมของนักร่างรัฐธรรมนูญหน้าเดิมๆ…

Home / NEWS / ปิยบุตร ชี้! รัฐธรรมนูญ 2560 ขาดความชอบธรรม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ปิยบุตร มอง! รัฐธรรมนูญ 2560 มีปัญหาความชอบธรรมในทุกมิติ ตั้งแต่ที่มา
  • เป็นรัฐธรรมนูญที่ขังประชาชนในห้องมืด
  • ชวนเชิญทุกสีทุกฝ่ายให้มาร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า มีปัญหาความชอบธรรมในทุกมิติ ตั้งแต่ที่มา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกับรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 มีปัญหาเรื่องกระบวนการร่าง ชงกันเองกินกันเอง วนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรมของนักร่างรัฐธรรมนูญหน้าเดิมๆ ไม่กี่คน

นอกจากที่มาและกระบวนการไม่ชอบธรรม ยังมีปัญหาในเรื่องเนื้อหา ต้องการทำให้การรัฐประหารถูกต้องจนกัลปาวสาน และดึงบ้านเมืองถอยหลังลงคลองย้อนไปในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ เหมือนรัฐธรรมนูญปี 2521 ที่เลือกตั้งไปก็ได้ทหารคนเดิมกลับมาเป็นนายกฯ และกองทัพฝังตัวในการเมือง เอาการเลือกตั้งมาแต่งหน้าทาปากเพื่อบอกชาวโลก ว่าเป็นประชาธิปไตยแล้ว

รัฐธรรมนูญ 2560 ยังเป็นรัฐธรรมนูญที่ขังประชาชนในห้องมืด ถ้าใครริอาจจะแก้รัฐธรรมนูญ ต้องผ่านด่านจำนวนมาก ต่อให้แก้รัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตาม ก็อาจเกิดนายปราการด่านสุดท้าย คือศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ให้แก้

ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทวงคืนอำนาจการเขียนรัฐธรรมนูญ ให้กลับมาที่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยต้องรณรงค์อย่างแข็งขัน เพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาให้ได้ เมื่อประชาชนมีฉันทามติร่วมกัน ก็ไม่ใครจะมาต้านทานได้ จึงขอชวนเชิญทุกสีทุกฝ่ายให้มาร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญ