น้ำท่วมอุบล

ขอรับบริจาค อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้กับประชาชนหลังน้ำลด

ที่ห้องประชุมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนหน้า และ พลตํารวจตรีธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค…

Home / NEWS / ขอรับบริจาค อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ให้กับประชาชนหลังน้ำลด

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานี ยืนยันจะปฏิบัติงานอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์ อุทกภัยจะยุติลง
  • ในช่วงนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะยังมีฝนตก และมีมวลอากาศเย็นแผ่มาคลุมในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้อากาศเย็นลงเฉียบพลัน ประมาณ 3 – 5 องศาเซลเซียส
  • ขอรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนหลังน้ำลด

ที่ห้องประชุมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พลตรีชาญชัย เอมอ่อน รองแม่ทัพภาคที่ 2 รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนหน้า และ พลตํารวจตรีธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัดอุบลราชธานีว่า

ขณะนี้ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนหน้า ได้ระดมสรรพกําลังในการปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี มีกําลังพลปฏิบัติงานประมาณ 1,000 นาย รถ 900 คัน เรือ 50 ลํา และนําเฮลิคอปเตอร์มาสนับสนุนอีก 2 ลํา

และพร้อมปฏิบัติงานได้ทันที พร้อมยืนยันจะอยู่ช่วยประชาชนและร่วมปฏิบัติงานกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด อุบลราชธานีในการฟื้นฟูหลังน้ำลด จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีจะยุติลง

สําหรับสถานการณ์อาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ มีเพียง คดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และการจราจรได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเกือบทุกเส้นทาง พร้อมทั้งกําชับ ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร ไปตามเส้นทางที่ยังชํารุดและอยู่ในระหว่างการซ่อมบํารุง จึงขอให้ ประชาชนได้ใช้เส้นทางเลี่ยงที่ทางราชการได้กําหนด ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน สามารถ โทร. 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จากการรายงานสภาพอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า ในช่วงนี้จังหวัดอุบลราชธานีจะยังมีฝนตก และมีมวลอากาศเย็นแผ่มาคลุมในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้อากาศเย็นลงเฉียบพลัน ประมาณ 3 – 5 องศาเซลเซียส ประกอบกับ มีลมกระโชกแรง ในระหว่างวันที่ 23 – 26 กันยายน 2562 ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ประชาชนดูแล สุขภาพ สวมใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ขอรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนหลังน้ำลด สิ่งของที่ต้องการ มีดังนี้

  • ชุดหลอดไฟนิออนพร้อมใช้ (บัลลาส และสตาร์ทเตอร์) ขนาด 40 วัตต์ – 20 วัตต์
  • ปลั๊ก 3 ตา (ปลั๊กลอย)
  • คัทเอาท์ 60 แอมป์
  • สายทองแดงหุ้มฉนวน ขนาด 2 × 1.5 mm.

บริจาคได้ที่ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป