แอพพลิเคชันเป๋าตัง แอพเป๋าตัง

ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ ซื้อสินค้า – โดยเงินใน G-Wallet แอพเป๋าตัง

MThai แนะ วิธีการใช้เงินใน G-Wallet จากแอพพลิเคชันเป๋าตัง เราจะได้เงินเข้ามาใน G-Wallet ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนผ่าน เว็บ“ชิมช้อปใช้” เรียบร้อยตามขั้นตอนแล้วเท่านั้น ซึ่งภายหลังลงทะเบียนดังกล่าวเสร็จ ผู้ที่ลงทะเบียนต้องรอรับ SMS หรือ E-mail ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน…

Home / NEWS / ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ ซื้อสินค้า – โดยเงินใน G-Wallet แอพเป๋าตัง

MThai แนะ วิธีการใช้เงินใน G-Wallet จากแอพพลิเคชันเป๋าตัง

เราจะได้เงินเข้ามาใน G-Wallet ก็ต่อเมื่อลงทะเบียนผ่าน เว็บ“ชิมช้อปใช้” เรียบร้อยตามขั้นตอนแล้วเท่านั้น ซึ่งภายหลังลงทะเบียนดังกล่าวเสร็จ ผู้ที่ลงทะเบียนต้องรอรับ SMS หรือ E-mail ผลการลงทะเบียนรับสิทธิภายใน 3 วันทำการ จากนั้นดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อใช้สิทธิ์ผ่าน G-Wallet

คลิกอ่าน >> ขั้นตอนการใช้งาน แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง”

คลิกอ่าน >> ขั้นตอนลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับ 1,000 ชิมช้อปใช้

เงินจำนวน 1,000 บาท ที่อยู่ใน (G-Wallet) แอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” จากโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้ต้องใช้เงินครั้งแรกภายใน 14 วัน สิทธิ์ดังกล่าวจะหมดอายุภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน

หากไม่มีการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ภายใน 14 วัน เงินจะถูกดึงกลับ แต่ในกรณีที่มีการใช้จ่ายเงินไปบางส่วน และเหลือเงินอีกจำนวนหนึ่ง ยังสามารถใช้เงินในส่วนที่เหลือไปได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.2562

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 กดเลือกหมวดใช้สิทธิ์สินค้า 1,000 บาท ต้องใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับร้านค้าถุงเงินตามจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้ สิทธิ์ดังกล่าวจะหมดอายุภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 นำ QR ไปชำระสินค้าที่ร้านถุงเงินในจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 “ยืนยันการใช้สิทธิ์”

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 4 ต้องกดยืนยันการทำรายการด้วยเลข PIN 6 หลัก ที่เราได้ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก

5.ขั้นตอนการใช้สิทธิ์ซื้อสินค้า

ขั้นตอนที่ 5 ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ระบบจะแสดงข้อมูลว่า ทำรายการสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6 วิธีการเติมเงินในกระเป๋า G-Wallet

  • การเติมเงินเข้ากระเป๋า มี 2 วิธี ช่องทางแรกเติมด้วยเลข G-Wallet (พร้อมเพย์) 15 หลัก , ช่องทางที่สอง นำ QR ไปสแกน กับ mobile-banking
ขั้นตอนที่ 6

เช็คร้านค้าชิมช้อปใช้แต่ละจังหวัด