ข่าวสดวันนี้ ธุรกิจเจ๊ง

ธุรกิจเจ๊งเดือนสิงหาคมพุ่ง 10%

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนในสิงหาคมมีทั้งหมด 1,755 ราย หากเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,594 ราย ถือว่าเพิ่มขึ้น 10% สำหรับประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก…

Home / NEWS / ธุรกิจเจ๊งเดือนสิงหาคมพุ่ง 10%

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยตัวเลขธุรกิจเลิกกิจการในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 10%
  • ธุรกิจที่เลิกกิจการมากที่สุดคือธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนในสิงหาคมมีทั้งหมด 1,755 ราย หากเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,594 ราย ถือว่าเพิ่มขึ้น 10%

สำหรับประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 155 ราย หรือ 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 97 ราย หรือ 6% และธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จำนวน 58 ราย หรือ 3%

โดยธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิงหาคม อยู่ที่ 10,016 ราย เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 9,717 ราย ขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสมตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิงหาคม 2562 มีจำนวน 59,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,782 ล้านบาท คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกับของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 55,766 ล้านบาท

X