พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รับหนังสือร้องเรียน แก้ไขปัญหาที่ดินและขยะ เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก

ที่ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะรับยื่นหนังสือจากชาวบ้านจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 2 กรณี ได้แก่ 1.ขอให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก…

Home / NEWS / พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รับหนังสือร้องเรียน แก้ไขปัญหาที่ดินและขยะ เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก

ประเด็นน่าสนใจ

  • การเรียกร้องดังกล่าว ก็เพื่อให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน จากการทิ้งขยะมีพิษ
  • การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีการขับไล่คนท้องถิ่นออกจากที่ดิน

ที่ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เกียกกาย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะรับยื่นหนังสือจากชาวบ้านจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 2 กรณี ได้แก่

1.ขอให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกร ชาวประมง และประชาชนในท้องถิ่นจากการถูกขับไล่ออกจากที่ดิน จากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ ไม่มีที่ดินทำกิน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขวางมากขึ้น ระหว่างภาคประชานและเอกชนที่ถือกรรมสิทธิในที่ดิน จึงอยากขอให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

2. ขอให้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาขยะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกมีมากขึ้น ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ลักลอบทิ้งในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่เอกชนที่รกร้าง ซึ่งส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

นอกจากนี้ยังส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงอยากฝากให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

X