CP ALL มอบ 77 ล้าน แก่ 77 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ปิด Phase 2 เราร่วมกันลดใช้ถุงไปกว่า 670 ล้านใบ!!

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  •   CP ALL มอบ 77 ล้านจากแคมเปญ ลดวันละถุง…คุณทำได้ แก่ 77 โรงพยาบาล 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย ปิด Phase 2 
  • สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 670 ล้านใบ
  • จนถึงปัจจุบันคิดเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 134 ล้านบาท

ยังคงเดินหน้าส่งมอบโอกาสอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการ 7 Go Green ที่ล่าสุด CP ALL ได้ทำการมอบเงินจำนวน 77 ล้านบาทจากแคมเปญลดวันละถุง…คุณทำได้ประสบความสำเร็จอย่างสวยงามใน Phase ที่ 2

จากจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน 

ด้วยปณิธานของ CP ALL ที่ต้องการ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน จึงเริ่มดำเนินโครงการรณรงค์ลดและเลิกการใช้ถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ 7 Go Green (เซเว่น โก กรีน) ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ผ่านโครงการต่างๆ

จึงจัดงานประกาศเจตนารมณ์ลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก ที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวแคมแปญ ลดวันละถุง…คุณทำได้ โดยมี ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์รณรงค์ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง 

ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562  ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่นปฎิเสธรับถุงพลาสติกรวมเป็นจำนวน 285,515,923 ใบ เปลี่ยนเป็นเงินรวมกว่า 57 ล้านบาท เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบ

ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์ แคมแปญ ลดวันละถุง…คุณทำได้

77 ล้านบาทแด่  77 โรงพยาบาล ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

CP ALL ได้สานต่อแคมเปญด้วยการเปิดตัวลดวันละถุง…คุณทำได้เฟส 2 ซึ่งในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลศิริราช รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อขยายผลความตั้งใจให้กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี โดยทุกครั้งที่ลูกค้าไม่รับถุงพลาสติก พนักงานจะบันทึกไว้ในระบบและนำเงินไปสมทบทุนโครงการนี้ ซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูจำนวนถุงที่ลดลงและยอดเงินบริจาคได้ทางหน้าจอเครื่องรับชำระเงิน, 7APP และแฟนเพจ 7-Eleven Thailand  

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพีออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย

ซีพี ออลล์  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านพร้อมด้วยพันธมิตรทุกองค์กรที่รวมพลังผลักดันให้เกิดการปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกในแคมเปญ ลดวันละถุง…คุณทำได้  เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินรวมกว่า 134 ล้านบาท ร่วมสมทบทุนมอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชนและโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศ และขอเชิญชวนให้คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าว

โดย แคมเปญลดวันละถุง…คุณทำได้ สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 670 ล้านใบและคิดเป็นยอดบริจาคกว่า 77 ล้านบาทหากรวมจำนวนถุงพลาสติกที่ลดไปตั้งแต่วันเริ่มโครงการในวันที่ 7 เดือน 11 ปี 2561 จนถึงปัจจุบันและคิดเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 134 ล้านบาท

โครงการทั้งหมดนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ของ ซีพี ออลล์ 


แท็ก: NEWS
WRITER

Chanachai B.

Senior Creative Curation / Content Creator & Producer @MThai's Chill Talk, MThai ลอง Talk, ฟังหูไว้ ทอล์ก, etc.
X