เรือนจำกลางเชียงใหม่ โควิด-19

เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 3 พันราย

ประเด็นน่าสนใจ

  • สถานการณ์การพบผู้ป่วยในเรือนจำกลางเชียงใหม่นั้น อยู่ในแผนงาน Bubble & Seal ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ราว 3 สัปดาห์
  • มีผู้ต้องขังที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้ว 3,793 ราย จากผู้ต้องขัง 6,311 ราย ซึ่งจำนวนราว 1,700 รายจะพ้นระยะกักตัวแล้วในช่วง 1-2 วันนี้, มีผู้ต้องขังที่มีภูมิคุ้มกันแล้ว ราว1,532 ราย และไม่พบเชื้อ-ภูมิคุ้มกัน 923 ราย
  • ส่วนผู้คุม-จนท. มีรายงานติดเชื้อ 2 ราย ส่วนที่เหลือทั้งหมดฉีดวัคซีนแล้ว
  • ยังคงอยู่ในเป้าหมายที่จะส่งคืนพื้นที่ปลอดเชื้อได้ในวันที่ 28 พ.ค. นี้ โดยภายในเรือนจำกลางเชียงใหม่จะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่า 90% ของผู้ต้องขังทั้งหมด

วันนี้ ( 17 พ.ค. ) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่เพิ่มเติม โดยระบุว่า

ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน เม.ย. 64 ที่ผ่านมา มีการพบการติดเชื้อในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้วางแผนการทำ Bubble & Seal ในกรอบ 28 วัน มีการล็อกดาวน์ในทุกห้อง ทุกแดน และตรวจค้นหาผู้ป่วยเพิ่มทุก 14 วัน โดยจะมีการตรวจหาเชื้อทั้งหมด และส่งคืนพื้นที่ปลอดโรค ให้กับพื้นที่ในเรือนจำได้ ในขณะนี้ เข้าสู่ช่วงระยะที่ 3 ของการดำเนินการ และคาดว่าจะดำเนินการส่งคืนพื้นที่ตามกำหนดคือ 28 พ.ค. ที่จะถึงนี้

สำหรับจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อจำนวนกว่า 3 พันรายที่พบนั้น อยู่ภายใต้การดูแลของการควบคุมทั้งผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ และผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วที่จะมีการกักตัวต่อเนื่องอีก 14 วัน ซึ่งทั้งหมดยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตโดยทั่วไปของประชาชนที่อยู่ภายนอก

โดยในการปฏิบัติงานนั้น เป็นไปตามขั้นตอนที่มีการวางแผนไว้แล้ว จากโมเดลที่เรือนจำนราธิวาส เป็นเวลา 17 วันแล้ว ดังนั้นจึงขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจในการจัดการรับมือกับการระบาดดังกล่าว

แผนการ Bubble & Seal ในเรือนจำ

ในการควบคุมโรคนั้นมีแนวทางการดำเนินงานสองลักษณะคือ ในพื้นที่เปิด สำหรับประชาชนทั่วไป จะเป็นแนวทางตามที่ ศบค. กำหนดไว้ ในอีกแนวทางหนึ่งคือ การควบคุมโรคในพื้นที่ปิด เช่น เกาะ โรงงานที่มีที่พักอยู่ภายใน หรือภายในเรือนจำ

ซึ่งจะในเรือนจำจะเป็นการดำเนินการอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับในพื้นที่ปิด โดยได้ขออนุมัติการควบคุมโรค แบบ Bubble & Seal ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ 26 เมษายน 64 รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ในรูปแบบเดียวกับโรงพยาบาลสนามจากเรือนจำนราธิวาส โดยตั้งสมมุติฐานว่า ทุกคนในพื้นที่ปิดนั้น ติดเชื้อแล้ว จึงจะมีการดำเนินการคือ

  • จำกัดขอบเขต ไม่ให้กระจายจากแดนสู่แดน , จากเรือนจำสู่ภายนอก ได้มีการทำการปิด แดนต่าง ๆ จำนวน 14 วัน จำนวน 2 รอบ รวมแล้ว 28 วัน
  • เร่งค้นหาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วน
  • จัดตั้ง รพ. สนามเพื่อรองรับผู้ป่วยภายในเรือนจำที่มีขีดความสามารถ ในการรับผู้ป่วยตั้งแต่ระดับเขียว – เหลือง – ส้ม
  • ตรวจภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 2 รอบ รวม 28 วัน โดยคาดว่าจะมีระดับภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มผู้ต้องขังราว 90% (อ้างอิงจากข้อมูลที่เรือนจำนราธิวาส, กลุ่มโรงงานที่สมุทรสาคร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรือสำราญในต่างประเทศก่อนหน้านี้) เหลือเพียง 10% ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งกลุ่มนี้จะมีการตรวจหาเชื้อทุกราย ด้วยวิธี RT-PCR

จากแผนงานที่วางไว้ เชื่อว่าจะสามารถดำเนินการจัดการและควบคุมการระบาดได้ รวมถึงสามารถส่งคืนพื้นที่ปลอดโรคให้กับทางเรือนจำได้ ภายใน 28 วัน โดยในขณะนี้ผ่านมา 3 สัปดาห์ มีจำนวนผู้ป่วยในระดับสีแดงที่ต้องส่งตัวมารับการรักษาภายนอก 6 ราย

ในช่วง 1 สัปดาห์ที่เหลือจะมีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และประเมินว่า จะสามารถส่งคืนพื้นที่เรือนจำได้ในวันที่ 28 พ.ค. ทั้งหมดยังคงเป็นไปในกรอบดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ผลการทำ Bubble & Seal

ในการดำเนินการนั้น เป็นพื้นที่ที่มีขีดจำกัดนั้น ในเบื้องต้นได้มีการดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์จัดกักกัน จำนวน4 แห่ง และรพ.สนาม เพื่อทำหน้าที่รองรับผู้ป่วยที่เกินกว่า รพ.ในเรือนจำจะรับได้ก่อนการส่งต่อไปยัง รพ.ภายนอก

เรือนจำกลางเชียงใหม่ มีผู้ต้องขังราว 6 พันกว่าราย ในจำนวน 10 แดน พบว่า ราว 24.27% ของผู้ต้องขังมีภูมิคุ้มกันแล้วซึ่งกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่แทบจะไม่มีโอกาสติดเชื้อในอนาคต

มีผู้ต้องขังจำนวน 60% นั้นเป็นผู้ที่ติดเชื้อ แต่มีจำนวน 44% หรือราว 1,700 ราย ที่จะพ้นระยะการกักตัว-รักษาแล้ว ในช่วง 1-2 วันนี้ ซึ่งจะไม่มีโอกาสแพร่เชื้อ ดังนั้นถือว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในผู้ต้องขังได้ ไม่มีการแพร่กระจายออกสู่ภายนอก

สำหรับในเรือนจำนั้น ทางเรือนจำกลางเชียงใหม่ ระบุว่า ผู้ต้องขังในเรือนจำมีความเข้าใจการดูแลและดำเนินการรักษาผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสถานการณ์อยู่ในการควบคุม จึงขอให้ประชาชนหรือญาติผู้ต้องขังสบายใจได้

ไทม์ไลน์การพบผู้ต้องขังติดเชื้อในเชียงใหม่

20 เมษายน 64 – พบผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ จำนวน 37 ราย ติดโควิด-19 ในแดนแรกรับ จากจำนวนผู้ต้องขังในแดนดังกล่าว 82 ราย

26 เมษายน 64 – มีการหารือและดำเนินการจัดตั้ง รพ.สนาม หลังจากพบจำนวนผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด19 ต่อเนื่อง จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงกลางวันร่วมกัน ในส่วนต่าง ๆ วางมาตรการ Bubble & Seal รูปแบบเดียวกับสมุทรสาคร ควบคุมการแพร่ระบาดระหว่างแดน

30 เมษายน 64 – มีการหารือแนวทางเพิ่มเติม ได้มีการจัดกำลังพล เข้ามาร่วมในการวางแผนจัดทำ รพ. สนาม ทั้งจนท. และแพทย์สนาม ทำการตรวจค้นหาผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขัง เพื่อรองรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนในพื้นลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนในพื้นลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน รับวัคซีนทางเลือก 'ซิโนฟาร์ม' จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้ว

ไขข้อสงสัย โควิด เดลตา จากอินเดีย วัคซีนที่ไทยมีป้องกันได้หรือไม่?

ไขข้อสงสัย โควิด เดลตา จากอินเดีย วัคซีนที่ไทยมีป้องกันได้หรือไม่?

วัคซีนในประเทศไทย ป้องกัน โควิดสายพันธุ์อินเดีย ได้หรือไม่? แนวโน้มการระบาด โควิดเดลตา จากอินเดีย ในไทย

ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

ผู้ป่วยโควิด19 หลังรักษาตัวจนหายแล้ว จำเป็นต้อง ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกไหม

หากคุณเป็นผู้ป่วยที่รักษาโรคโควิด19 จนหายดีแล้ว มีคำแนะนำทางการแพทย์ว่า ยังจำเป็นต้องเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด19 อีกเช่นกัน แต่ให้ยึดระยะเวลาดังนี้

กทม. เปิดจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก แบบ Walk in 6 จุด

กทม. เปิดจุดตรวจโควิด-19 เชิงรุก แบบ Walk in 6 จุด

กรุงเทพมหานคร เปิดจุดตรวจ COVID-19 เชิงรุกแบบ Walk in เพิ่ม 6 จุด กระจายไปทั่วตามเขตต่าง ๆ อาทิ อาคารโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ (ฝั่ง ถ.ดำรงรักษ์) / วัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ

จุฬาฯ เร่งศึกษากรณีการฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ เข็มที่ 3

จุฬาฯ เร่งศึกษากรณีการฉีด ‘วัคซีนโควิด-19’ เข็มที่ 3

ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนชนิดเดียวกัน

Lamina ร่วมหนุนโครงการรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ

Lamina ร่วมหนุนโครงการรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยฯ

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ร่วมสนับสนุนการผลิตรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

หมอพร้อม ออกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จะทำการปลดล็อกให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนโควิดได้

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

ปฏิทินเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

โดยผลการตรวจหาสายพันธุ์ พบติดเชื้อในสายพันธุ์เดลตาทั้งหมด