ข่าวสดวันนี้ ทำแท้งถูกกฎหมาย ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียทำแท้งถูกกฎหมายทั่วประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลีย โหวตผ่านร่างกฎหมายให้การทำแท้งเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมาย ทำให้การทำแท้งในออสเตรเลียเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายทั่วประเทศเนื่องจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นรัฐสุดท้ายของประเทศที่มีการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าว โดยกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งเป็นกฎหมายเก่าที่ถูกบังคับใช้มานาน 119 ปี ซึ่งฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าเก่าแก่และไม่ทันสมัย และก่อให้เกิดการอภิปรายที่ดุเดือด ทำให้รัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ทั้งนี้กฎหมายใหม่อนุญาตให้สตรีที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 22…

Home / NEWS / ออสเตรเลียทำแท้งถูกกฎหมายทั่วประเทศ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ออสเตรเลียอนุญาตให้การทำแท้งเป็นเรื่องถูกกฎหมายทั่วประเทศ
  • รัฐนิวเซาท์เวลส์โหวตผ่านร่างกฎหมายนี้อย่างเป็นทางการ
  • กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งในออสเตรเลีย เป็นกฎหมายเก่าที่ถูกบังคับใช้มานาน 119 ปี

สมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐนิวเซาท์เวลส์ ของออสเตรเลีย โหวตผ่านร่างกฎหมายให้การทำแท้งเป็นสิ่งไม่ผิดกฎหมาย ทำให้การทำแท้งในออสเตรเลียเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายทั่วประเทศเนื่องจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ เป็นรัฐสุดท้ายของประเทศที่มีการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าว

โดยกฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งเป็นกฎหมายเก่าที่ถูกบังคับใช้มานาน 119 ปี ซึ่งฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าเก่าแก่และไม่ทันสมัย และก่อให้เกิดการอภิปรายที่ดุเดือด ทำให้รัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยมของรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย

ทั้งนี้กฎหมายใหม่อนุญาตให้สตรีที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 22 สัปดาห์ สามารถทำแท้งได้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้ามีอายุครรภ์เกิน 22 สัปดาห์ ต้องได้รับการอนุมัติการทำแท้งจากแพทย์ 2 คน และต้องขอคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาของโรงพยาบาล
กฎหมายเก่าระบุให้การทำแท้งเป็นความผิดทางอาญา และมีบทลงโทษจำคุก 10 ปีสำหรับผู้หญิงที่ทำแท้งด้วยตัวเอง โดยการทำแท้งจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อ แพทย์ต้องลงความเห็นว่า สุขภาพกายและใจของผู้ตั้งครรภ์อยู่ในภาวะอันตรายร้ายแรง หากยังตั้งครรภ์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เผชิญกระแสวิจารณ์และก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือด จากกลุ่มศาสนา, นักเคลื่อนไหวต่อต้านการทำแท้ง และสมาชิกรัฐสภา โดยได้แสดงความกังวลหลายด้าน รวมถึงการทำแท้งในระยะปลายอายุครรภ์ และการใช้การทำแท้งเพื่อเลือกเพศของลูกในครรภ์

X