พื้นที่สีแดง พื้นที่สีแดงเข้ม มาตรการควบคุมโควิด-19

สรุปมาตรการใหม่ พท.สีแดงเข้ม-สีแดง นั่งในร้านได้ เริ่มพรุ่งนี้

สรุปมาตรการผ่อนคลายที่กำลังจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้- 17 พ.ค.

Home / NEWS / สรุปมาตรการใหม่ พท.สีแดงเข้ม-สีแดง นั่งในร้านได้ เริ่มพรุ่งนี้

ประเด็นน่าสนใจ

 • ได้มีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม
 • ปรับระดับพื้นที่สีแดงเข้ม เหลือ 4 จังหวัดคือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ผ่อนคลายให้นั่งในกินในร้านได้ไม่เกิน 25% ถึง 21.00 น, ขายแบบห่อกลับบ้านได้ถึง 23.00 น.
 • ปรับพื้นที่สีแดง เหลือ 17 จังหวัด โดยผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ถึง 23.00 น. ไม่จำกัดผู้ใช้บริการ แต่ให้คงมาตรการเว้นระยะห่าง

จากการที่ได้มีการเสนอให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยจะมีการผ่อนคลายให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น, พื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถนั่งรับประเทศอาหารได้นั้น ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยค่ำวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) มีรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ในกลุ่มสถานบันเทิง พื้นที่เสี่ยง ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีการระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่ได้มีการเร่งคัดกรองเชิงรุก เร่งรัดการฉีดวัคซีน ทำให้เห็นสมควรให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

สำหรับส่วนสำคัญในประกาศฉบับนี้คือการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การระบาด โดยได้มีการปรับระดับเขตพื้นที่สถานการณ์ และการผ่อนคลายมาตรการคือ

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มร้านอาหาร

….

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

มีการปรับลดจากเดิม 6 จังหวัด เหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

มาตรการที่มีการผ่อนคลาย

กลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่ม

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.
 • จำกัดจำนวนผู้นั่งใช้บริการไม่เกิน 25% ของที่นั่งปรกติ
 • ยังคงห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ
 • สามารถจำหน่ายอาหารที่เป็นการนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ถึง 23.00 น.
 • และยังคงต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบมาตรป้องกัน เช่นการเว้นระยะห่าง การดูแลความสะอาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด
มาตรการสถานประกอบการร้านอาหาร

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • ยังคงงดใช้อาคาร สถานที่เพื่อการเรียน การสอน รวมถึงการสอบและฝึกอบรมต่าง ๆ
 • ยกเว้นการใช้เพื่อการช่วยเหลือ อุปการะ หรือใช้ประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)

จาก 45 จังหวัด ลดเหลือ 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และสุราษฎร์ธานี

มาตรการผ่อนคลาย

กลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่ม

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น.
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ แต่ยังคงรักษามาตรการเว้นระยะห่าง
 • ห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ
 • และยังคงต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบมาตรป้องกัน เช่น การดูแลความสะอาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • สามารถใช้อาคาร สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรวม การสอบ หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็น
 • ให้มีมาตรการป้องกันการระบาดตามที่หน่วยงานฯ กำหนด

พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)

จำนวน 56 จังหวัดที่เหลือ จากการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด

กลุ่มร้านอาหาร-เครื่องดื่ม

 • เปิดขาย และจำหน่ายได้ตามปรกติ
 • แต่ห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ เพื่อกินภายในร้าน

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • ใช้อาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมต่าง ๆ ได้ ตามความเหมาะสมและความพร้อม
 • ยังคงต้องรักษามาตรการการป้องกันโรคตามคำแนะนำของหน่วยงานฯ

มาตการอื่น ๆ

ซึ่งในขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่เคยประกาศก่อนหน้านี้และยังมีผลบังคับใช้อยู่ คือ

 • ในขณะนี้ทุกจังหวัดประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน-ที่พัก
 • ห้างสรรพสินค้า-ซุปเปอร์ฯ ยังคงปิดให้บริการที่ 21.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดงเข้ม-พื้นที่สีแดง ยังคงเปิดระหว่าง 04.00 – 23.00 น.
 • ห้ามการร่วมกลุ่มเกินกว่า 20 คนในพื้นที่สีแดงเข้ม, และไม่เกิน 50 คน ในพื้นที่สีแดง
 • ฟินเนส สนามกีฬา ในพื้นที่สีแดงเข้มยังคงปิดให้บริการ ยกเว้นกรณีเป็นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง เปิดได้ไม่กิน 21.00 น. ส่วนในพื้นที่สีแดง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สามารถจัดการแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชม
 • ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดให้บริการ
X