พื้นที่สีแดง พื้นที่สีแดงเข้ม มาตรการควบคุมโควิด-19

สรุปมาตรการใหม่ พท.สีแดงเข้ม-สีแดง นั่งในร้านได้ เริ่มพรุ่งนี้

ประเด็นน่าสนใจ

 • ได้มีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม
 • ปรับระดับพื้นที่สีแดงเข้ม เหลือ 4 จังหวัดคือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ผ่อนคลายให้นั่งในกินในร้านได้ไม่เกิน 25% ถึง 21.00 น, ขายแบบห่อกลับบ้านได้ถึง 23.00 น.
 • ปรับพื้นที่สีแดง เหลือ 17 จังหวัด โดยผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ถึง 23.00 น. ไม่จำกัดผู้ใช้บริการ แต่ให้คงมาตรการเว้นระยะห่าง

จากการที่ได้มีการเสนอให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยจะมีการผ่อนคลายให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น, พื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถนั่งรับประเทศอาหารได้นั้น ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยค่ำวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) มีรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ในกลุ่มสถานบันเทิง พื้นที่เสี่ยง ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีการระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่ได้มีการเร่งคัดกรองเชิงรุก เร่งรัดการฉีดวัคซีน ทำให้เห็นสมควรให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

สำหรับส่วนสำคัญในประกาศฉบับนี้คือการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การระบาด โดยได้มีการปรับระดับเขตพื้นที่สถานการณ์ และการผ่อนคลายมาตรการคือ

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มร้านอาหาร

….

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

มีการปรับลดจากเดิม 6 จังหวัด เหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

มาตรการที่มีการผ่อนคลาย

กลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่ม

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.
 • จำกัดจำนวนผู้นั่งใช้บริการไม่เกิน 25% ของที่นั่งปรกติ
 • ยังคงห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ
 • สามารถจำหน่ายอาหารที่เป็นการนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ถึง 23.00 น.
 • และยังคงต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบมาตรป้องกัน เช่นการเว้นระยะห่าง การดูแลความสะอาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด
มาตรการสถานประกอบการร้านอาหาร

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • ยังคงงดใช้อาคาร สถานที่เพื่อการเรียน การสอน รวมถึงการสอบและฝึกอบรมต่าง ๆ
 • ยกเว้นการใช้เพื่อการช่วยเหลือ อุปการะ หรือใช้ประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)

จาก 45 จังหวัด ลดเหลือ 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และสุราษฎร์ธานี

มาตรการผ่อนคลาย

กลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่ม

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น.
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ แต่ยังคงรักษามาตรการเว้นระยะห่าง
 • ห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ
 • และยังคงต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบมาตรป้องกัน เช่น การดูแลความสะอาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • สามารถใช้อาคาร สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรวม การสอบ หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็น
 • ให้มีมาตรการป้องกันการระบาดตามที่หน่วยงานฯ กำหนด

พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)

จำนวน 56 จังหวัดที่เหลือ จากการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด

กลุ่มร้านอาหาร-เครื่องดื่ม

 • เปิดขาย และจำหน่ายได้ตามปรกติ
 • แต่ห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ เพื่อกินภายในร้าน

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • ใช้อาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมต่าง ๆ ได้ ตามความเหมาะสมและความพร้อม
 • ยังคงต้องรักษามาตรการการป้องกันโรคตามคำแนะนำของหน่วยงานฯ

มาตการอื่น ๆ

ซึ่งในขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่เคยประกาศก่อนหน้านี้และยังมีผลบังคับใช้อยู่ คือ

 • ในขณะนี้ทุกจังหวัดประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน-ที่พัก
 • ห้างสรรพสินค้า-ซุปเปอร์ฯ ยังคงปิดให้บริการที่ 21.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดงเข้ม-พื้นที่สีแดง ยังคงเปิดระหว่าง 04.00 – 23.00 น.
 • ห้ามการร่วมกลุ่มเกินกว่า 20 คนในพื้นที่สีแดงเข้ม, และไม่เกิน 50 คน ในพื้นที่สีแดง
 • ฟินเนส สนามกีฬา ในพื้นที่สีแดงเข้มยังคงปิดให้บริการ ยกเว้นกรณีเป็นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง เปิดได้ไม่กิน 21.00 น. ส่วนในพื้นที่สีแดง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สามารถจัดการแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชม
 • ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดให้บริการ
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

โดยระหว่างนี้สามารถใช้บริการ ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ เเละไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

หมอนวดผู้พิการทางสายตาร้อง ขอโอกาสเปิดให้บริการ หลังปิดต่อ 14 วัน

หมอนวดผู้พิการทางสายตาร้อง ขอโอกาสเปิดให้บริการ หลังปิดต่อ 14 วัน

ซึ่งหมอนวดที่เป็นผู้พิการทางสายตา มีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้

ร้านนวด-สปา ระบุรอผ่อนปรนมาตรการ ทวงถาม “หรือเราถูกลืมไปแล้ว”

ร้านนวด-สปา ระบุรอผ่อนปรนมาตรการ ทวงถาม “หรือเราถูกลืมไปแล้ว”

ยังหวังว่า รบ.จะผ่อนคลายให้เปิดได้อีกครั้ง

ผ่อนคลาย ‘พื้นที่สีแดงเข้ม’ นั่งกินที่ร้านได้ 25% ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ผ่อนคลาย ‘พื้นที่สีแดงเข้ม’ นั่งกินที่ร้านได้ 25% ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ที่ประชุม ศบค. ได้มีมติปรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาราจักร จากเดิมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด ปรับเหลือ 4 จังหวัด

ศบค. ยกระดับพื้นที่-มาตรการคุมเข้มโควิด-19 เริ่ม 1 พ.ค.นี้

ศบค. ยกระดับพื้นที่-มาตรการคุมเข้มโควิด-19 เริ่ม 1 พ.ค.นี้

ศบค. ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบยกระดับพื้นที่ พร้อมมาตรการคุมเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด (สีแดงเข้ม) / พื้นที่ควบคุมสูงสุด 45 จังหวัด (สีแดง) / พื้นที่ควบคุม 26 จังหวัด (สีส้ม)

‘กัมพูชา’ ปลดทหารยศใหญ่ ใช้อำนาจ ‘แหกกฎคุมโควิด-19’

‘กัมพูชา’ ปลดทหารยศใหญ่ ใช้อำนาจ ‘แหกกฎคุมโควิด-19’

หลังฝ่าฝืนคำสั่งเดินทางข้ามจังหวัด - ลักลอบนำประชาชนเดินทาง

อัปเดต มาตรการกักตัวผู้เดินทางจาก พท.ต่าง ๆ – 20 เม.ย.

อัปเดต มาตรการกักตัวผู้เดินทางจาก พท.ต่าง ๆ – 20 เม.ย.

เพิ่ม - นครศรีฯ สุราษฎร์ฯ กระบี่ พัทลุง นครนายก จันทบุรี / เปลี่ยน -สระแก้ว สระบุรี