พื้นที่สีแดง พื้นที่สีแดงเข้ม มาตรการควบคุมโควิด-19

สรุปมาตรการใหม่ พท.สีแดงเข้ม-สีแดง นั่งในร้านได้ เริ่มพรุ่งนี้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • ได้มีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เพิ่มเติม
 • ปรับระดับพื้นที่สีแดงเข้ม เหลือ 4 จังหวัดคือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ ผ่อนคลายให้นั่งในกินในร้านได้ไม่เกิน 25% ถึง 21.00 น, ขายแบบห่อกลับบ้านได้ถึง 23.00 น.
 • ปรับพื้นที่สีแดง เหลือ 17 จังหวัด โดยผ่อนคลายให้นั่งกินในร้านได้ถึง 23.00 น. ไม่จำกัดผู้ใช้บริการ แต่ให้คงมาตรการเว้นระยะห่าง

จากการที่ได้มีการเสนอให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้น โดยจะมีการผ่อนคลายให้ร้านอาหารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น, พื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถนั่งรับประเทศอาหารได้นั้น ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยค่ำวานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) มีรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ในกลุ่มสถานบันเทิง พื้นที่เสี่ยง ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีการระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่ได้มีการเร่งคัดกรองเชิงรุก เร่งรัดการฉีดวัคซีน ทำให้เห็นสมควรให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมบางกรณีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

สำหรับส่วนสำคัญในประกาศฉบับนี้คือการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์การระบาด โดยได้มีการปรับระดับเขตพื้นที่สถานการณ์ และการผ่อนคลายมาตรการคือ

มาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มร้านอาหาร

….

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

มีการปรับลดจากเดิม 6 จังหวัด เหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

มาตรการที่มีการผ่อนคลาย

กลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่ม

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น.
 • จำกัดจำนวนผู้นั่งใช้บริการไม่เกิน 25% ของที่นั่งปรกติ
 • ยังคงห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ
 • สามารถจำหน่ายอาหารที่เป็นการนำกลับไปรับประทานที่บ้านได้ถึง 23.00 น.
 • และยังคงต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบมาตรป้องกัน เช่นการเว้นระยะห่าง การดูแลความสะอาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด
มาตรการสถานประกอบการร้านอาหาร

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • ยังคงงดใช้อาคาร สถานที่เพื่อการเรียน การสอน รวมถึงการสอบและฝึกอบรมต่าง ๆ
 • ยกเว้นการใช้เพื่อการช่วยเหลือ อุปการะ หรือใช้ประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง)

จาก 45 จังหวัด ลดเหลือ 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตาก, นครปฐม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ประจวบคีรีขันธ์, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ยะลา, ระนอง, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสาคร, สงขลา และสุราษฎร์ธานี

มาตรการผ่อนคลาย

กลุ่มร้านอาหารเครื่องดื่ม

 • ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ให้นั่งรับประทานในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น.
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ แต่ยังคงรักษามาตรการเว้นระยะห่าง
 • ห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ
 • และยังคงต้องมีการปฏิบัติตามระเบียบมาตรป้องกัน เช่น การดูแลความสะอาดต่าง ๆ ตามที่กำหนด

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • สามารถใช้อาคาร สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรวม การสอบ หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้ โดยให้พิจารณาตามความจำเป็น
 • ให้มีมาตรการป้องกันการระบาดตามที่หน่วยงานฯ กำหนด

พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม)

จำนวน 56 จังหวัดที่เหลือ จากการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุมสูงสุด

กลุ่มร้านอาหาร-เครื่องดื่ม

 • เปิดขาย และจำหน่ายได้ตามปรกติ
 • แต่ห้ามจำหน่ายสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่าง ๆ เพื่อกินภายในร้าน

โรงเรียน-สถานศึกษา

 • ใช้อาคารสถานที่ ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมต่าง ๆ ได้ ตามความเหมาะสมและความพร้อม
 • ยังคงต้องรักษามาตรการการป้องกันโรคตามคำแนะนำของหน่วยงานฯ

มาตการอื่น ๆ

ซึ่งในขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่เคยประกาศก่อนหน้านี้และยังมีผลบังคับใช้อยู่ คือ

 • ในขณะนี้ทุกจังหวัดประกาศให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน-ที่พัก
 • ห้างสรรพสินค้า-ซุปเปอร์ฯ ยังคงปิดให้บริการที่ 21.00 น.
 • ร้านสะดวกซื้อ ในพื้นที่สีแดงเข้ม-พื้นที่สีแดง ยังคงเปิดระหว่าง 04.00 – 23.00 น.
 • ห้ามการร่วมกลุ่มเกินกว่า 20 คนในพื้นที่สีแดงเข้ม, และไม่เกิน 50 คน ในพื้นที่สีแดง
 • ฟินเนส สนามกีฬา ในพื้นที่สีแดงเข้มยังคงปิดให้บริการ ยกเว้นกรณีเป็นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง เปิดได้ไม่กิน 21.00 น. ส่วนในพื้นที่สีแดง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สามารถจัดการแข่งขันได้แต่ห้ามมีผู้ชม
 • ส่วนสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังคงปิดให้บริการ

แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ศบค. ประกาศ 69 จังหวัดพื้นที่สีส้ม – ระงับ Test & Go เริ่ม 9 ม.ค. นี้

ศบค. ประกาศ 69 จังหวัดพื้นที่สีส้ม – ระงับ Test & Go เริ่ม 9 ม.ค. นี้

ประเด็นสำคัญ ผลการประชุมศบค. วันนี้มีมติ ยกระดับมาตรการเพิ่มเติม โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมเป็น 69 จังหวัด (ทุกจังหวัดยกเว้น กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กระบี่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และภูเก็ต)…

หลายประเทศ เผชิญการประท้วงต่อต้านการล็อกดาวน์ – วัคซีนพาสปอร์ต

หลายประเทศ เผชิญการประท้วงต่อต้านการล็อกดาวน์ – วัคซีนพาสปอร์ต

โดยเฉพาะประเทศในยุโรปหลายประเทศที่สถานการณ์ยังคุกรุ่น

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

Nissan จัดคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ทุกภาคส่วนในโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ

Nissan จัดคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ทุกภาคส่วนในโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ

นิสสัน ประเทศไทย พร้อมผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ จัดมาตรการคุมเข้มภายในโชว์รูมและศูนย์บริการสร้างความมั่นใจป้องกันไวรัสโควิด-19 ในทุกด้าน

สธ. เผยแผนการจัดส่งไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส -กทม. ได้รับ 34,320 โดส รวม 25 เเห่ง

สธ. เผยแผนการจัดส่งไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส -กทม. ได้รับ 34,320 โดส รวม 25 เเห่ง

รวมโรงพยาบาลในพื้นที่สีเเดงเข้ม เปิดให้กลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฟรี

ปิดเพิ่ม 10 สถานที่และกิจการ ควบคุม COVID-19 พื้นที่สีแดงเข้ม

ปิดเพิ่ม 10 สถานที่และกิจการ ควบคุม COVID-19 พื้นที่สีแดงเข้ม

อีกทั้ง สระว่ายน้ำ ศูนย์แสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เด็กเล็ก ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เเละลานกีฬา

เตรียมเอกสารข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มให้ถูกต้อง ถูกกฎ อุ่นใจงานไม่สะดุดช่วงล็อดาวน์

เตรียมเอกสารข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มให้ถูกต้อง ถูกกฎ อุ่นใจงานไม่สะดุดช่วงล็อดาวน์

ด้วยสถานการณ์การคุมเข้มข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มช่วงล็อกดาวน์ การเตรียมเอกสารและการขออนุญาตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางต้องรู้

บขส. ประกาศหยุดเดินเส้นทางภาคใต้ / ลดสายเหนือ-อีสาน / จำกัดเวลา

บขส. ประกาศหยุดเดินเส้นทางภาคใต้ / ลดสายเหนือ-อีสาน / จำกัดเวลา

ตามมาตรการของรัฐ ที่จำกัดการเดินทาง-เคลื่อนย้ายของประชาชน

“วิษณุ” ยันไม่ได้ลักหลับประชาชน กรณีออกมาตรการคุมเข้มโควิด ตอนตี 1

“วิษณุ” ยันไม่ได้ลักหลับประชาชน กรณีออกมาตรการคุมเข้มโควิด ตอนตี 1

ก่อนหน้านี้มีการประกาศคำสั่งห้ามเดินทางและปิดสถานที่หลายแห่งในเวลา 01.00 น. ของวันที่ 27 มิ.ย.64 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.64

X