น้ำท่วม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.รามฯ ยกเว้นค่าลงทะเบียน แก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก รวมทั้งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีมติให้ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาค 2 ปีการศึกษา…

Home / NEWS / ม.รามฯ ยกเว้นค่าลงทะเบียน แก่นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

ประเด็นน่าสนใจ

  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยน้ำท่วม ยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียนในภาค 2 ปีการศึกษา 2562
  • พร้อมมีหอพักติดดาวในเครือข่าย ม.ร. ร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาอยู่ฟรี 1 ภาคการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าตามที่เกิดเหตุอุทกภัยในหลายจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก รวมทั้งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วย มหาวิทยาลัยเห็นควรให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีมติให้ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาค 2 ปีการศึกษา 2562) ทั้งนี้ ต้องเป็นนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย

นอกจากนี้ ยังมีความช่วยเหลือจากเครือข่ายหอพักติดดาวโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งรามฯ 1 และรามฯ 2 ที่ยินดีช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ โดยมีหอพักหลายแห่งที่จะยกเว้นค่าเช่าให้แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยดังกล่าว เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาด้วย

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับการยกเว้นค่าลงทะเบียน สามารถแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานแนะแนวจัดงานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร.02-310-8080

และสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับการยกเว้นค่าเช่าหอพัก ประสานรายละเอียดได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร.02-310-8045-47