ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด พื้นที่สีแดงเข้ม โควิด-19

ผ่อนคลาย ‘พื้นที่สีแดงเข้ม’ นั่งกินที่ร้านได้ 25% ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ที่ประชุม ศบค. ได้มีมติปรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาราจักร จากเดิมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด ปรับเหลือ 4 จังหวัด

Home / NEWS / ผ่อนคลาย ‘พื้นที่สีแดงเข้ม’ นั่งกินที่ร้านได้ 25% ไม่เกิน 3 ทุ่ม

ประเด็นน่าสนใจ

  • ที่ประชุม ศบค. ได้มีมติปรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาราจักร จากเดิมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด ปรับเหลือ 4 จังหวัด
  • ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ส่วนเชียงใหม่และชลบุรีลดลงเหลือพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บริโภคในร้านโดยนั่งได้ ไม่เกิน 25% ของพื้นที่ร้าน (ถ้าโต๊ะ 4 คน จะนั่งกินได้แค่ 1 คน) เปิดไม่เกิน 21.00 น.

ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน พร้อมเผยว่าที่ประชุม ศบค. ได้มีมติปรับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาราจักร จากเดิมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด ปรับเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ส่วนเชียงใหม่และชลบุรีลดลงเหลือพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง โดยหากได้รับการเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในวันนี้ จะมีผลบังคับใช้เร็วสุดคือ เที่ยงคืน วันนี้ (15 พ.ค. 64) หรืออย่างช้าคือ ช่วงคืนวันพรุ่งนี้ (16 พ.ค.)

โดยหากมีการเห็นชอบจากนายกฯ จะทำให้ร้านอาหารต่างๆ หรือกิจกรรมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด , พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม มีการผ่อนคลายมาตรการ ดังนี้

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด บริโภคในร้านโดยนั่งได้ ไม่เกิน 25% ของพื้นที่ร้าน (ถ้าโต๊ะ 4 คน จะนั่งกินได้แค่ 1 คน) เปิดไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น. (งดการจำหน่ายหรือดื่มสุราในร้าน)
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด บริโภคในร้านได้ ไม่เกิน 23.00 น.(งดการจำหน่ายหรือดื่มสุราในร้าน) ส่วนสถานศึกษาทุกระดับ ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการเรียนการสอน หรือกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนได้ แต่ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม อนุญาตให้บริโภคอาหารในร้านตามปกติ (งดการจำหน่ายหรือดื่มสุราในร้าน) รวมทั้งให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากได้ แต่ภายใต้มาตรการที่กำหนด
เสนอแผนเข้ม 5 ช้อ ให้ร้านอาหารกลับมาเปิดบริการอีกครั้ง

X