ดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง รถเวียนภายใน

ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการรถเวียนภายใน ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการรถเวียนภายในท่าอากาศยาน เส้นทางอาคารสำนักงาน ทดม. – อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (ตลอด 24 ชั่วโมง) และจะขยายเส้นทางการให้บริการจากอาคารสำนักงาน ทดม. – ที่กลับรถยนต์ช่องทาง ทอ.…

Home / NEWS / ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการรถเวียนภายใน ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการรถเวียนภายในท่าอากาศยาน เส้นทางอาคารสำนักงาน ทดม. – อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (ตลอด 24 ชั่วโมง)

และจะขยายเส้นทางการให้บริการจากอาคารสำนักงาน ทดม. – ที่กลับรถยนต์ช่องทาง ทอ. (ถนนเทวฤทธิ์พันลึก) พร้อมเพิ่มความถี่ของรอบรถเวียนฯ (ในช่วงเวลาเร่งด่วน) ดังนี้
1. ช่วงเวลา 07.00 น. – 09.00 น. รวมจำนวน 8 รอบ
2. ช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00 น. รวมจำนวน 4 รอบ
3. ช่วงเวลา 16.00 น. – 18.00 น. รวมจำนวน 8 รอบ

รถเวียนฯ ให้บริการทุก ๆ 15 นาที รวมให้บริการทั้งหมด 20 รอบ (เฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน) โดยสามารถเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร. 0 2535 1247

X