กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์แถลง กรณีการพบผู้ต้องขังติดเชื้อ

เป็นผลจากการปูพรมตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังทุกรายแบบ 100%

Home / NEWS / กรมราชทัณฑ์แถลง กรณีการพบผู้ต้องขังติดเชื้อ

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมราชทัณฑ์ได้แถลงถึงกรณีการพบผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า 2,800 ราย โดยระบุว่า มีการตรวจหาเชื้อแบบปูพรม ทำให้มีการพบเชื้อในกลุ่มเรือนจำลาดยาวกว่า 2,800 ราย
  • ทางกรมราชทัณฑ์ ได้มีการเตรียมพร้อมรับการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นไว้แล้ว โดยมีการเตรียมโรงพยาบาลสนาม จัดหาเครื่องช่วยหายใจ และยาสำหรับรักษาผู้ต้องขังแล้ว
  • กรณีของรุ้ง ปนัสยา ได้มีการตรวจหาเชื้อ เมื่อ 23 เม.ย. เมื่อครั้งที่อยู่ในแดนแรกรับ ทัณฑสถานหญิงกลางแล้ว ไม่พบเชื้อ และมีการปูพรมตัวซ้ำในแดนดังกล่าว ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด

วันนี้ (13 พ.ค. ) กรมราชทัณฑ์ ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภายในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ โดยระบุว่า ตามที่ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนของกรมราชทัณฑ์มีการพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มเรือนจำลาดยาว โดยมี2 แห่งคือ ผู้ติดเชื้อในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ 1,794 ราย และทัณฑสถานหญิงกลาง 1,039 ราย รวม 2,833 ราย ซึ่งได้ดำเนินการย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ และโรงพยาบาลสนามด้วย มีการสอบสวนโรคเพิ่มเติมในผู้สัมผัสใกล้ชิดเพิ่มเติม

ส่วนกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่มีอาการหรืออยู่ในระดับสีเขียวจะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โดยเรือนจำทั่วประเทศสามารถดำเนินการขอจัดตั้งเพิ่มเติมได้ ในการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม สำหรับเรือนจำกรุงเทพ ได้มีการปิดแดนบางแดน เป็นพื้นที่โรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วย เรือนจำที่พบการระบาดใหญ่ จะมีการลดการรับผู้ต้องขังเพิ่มเติม กรณีการฝากขังหรือไต่สวน จะมีการใช้ระบบ Video Conference แทน

ในการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการตรวจคัดกรองผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการระบาดภายในเรือนจำและทัณฑสถานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการขยายระยะเวลาในการกักตัวผู้ต้องขังจาก 14 วัน เป็น 21 วัน สำหรับกรณีที่พบผู้ต้องขังที่มีรายงานการพบเชื้อในขณะนี้ เนื่องจากมีการตรวจหาเชื้อแบบทั้ง100% ทำให้มีการพบยอดผู้ป่วยใช่วง 2-3 วันนี้ มีเพิ่มสูงขึ้น และได้มีการวางเป้าหมายจะตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ต้องขังทุกราย 100%

สำหรับมาตรการรับมือกับสถานการณ์ในขณะนี้ ได้มีการดำเนินแล้ว คือ

  • เร่งการตรวจคัดกรอง เพื่อแยกผู้ติดเชื้อออกไปผู้ต้องขังรายอื่นๆ และส่งตัวไปรักษาต่อ โดยจะมีการใช้ชุดตรวจ Rapid Test ก่อนหากพบเชื้อก็จะส่งตัวไปรักษาทันที ก่อนที่จะเข้าพื้นที่ของเรือนจำ-ทัณฑสถาน
  • มีมาตรการให้ผู้ต้องขังสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน
  • มีการเพิ่มปริมาณของคลอรีนในการฆ่าเชื้อเพิ่มเติม สำหรับในพื้นที่อาบน้ำของผู้ต้องขัง
  • มีการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม
  • จัดหายาในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มเติม

โดยทางกรมราชทัณฑ์ได้ใช้มาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ป่วยในเรือนจำและทัณฑสถานจำนวนไม่มาก แต่ในปีนี้ เชื้อที่มีการระบาดมีความสามารถในการแพร่กระจายได้มากขึ้น และรวดเร็วขึ้น จึงทำให้เกิดการระบาดอย่างที่มีการรายงานออกไปก่อนหน้านี้

สำหรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแล้ว มีการเตรียมยาสำหรับรักษา และมีการเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อเดือน 16 ก.พ. ได้มีการตั้งดำเนินการสร้างศูนย์โควิด-19 เพื่อให้สามารถตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ได้ด้วยตัวเอง และคัดแยกกลุ่มผู้ติดเชื้อออกจากผู้ต้องขังรายอื่นได้อย่างทันท่วงที ณ วันนี้ จึงคาดว่าตัวเลขกจะเริ่มนิ่ง เพราะสามารถตรวจคัดแยกผู้ป่วยออกจากผู้ต้องขังรายอื่นได้แล้ว

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในการรับมือกับการระบาดที่เกิดขึ้น ทั้งในการตั้งโรงพยาบาลสนาม การดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงได้มีการพิจารณาในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังทุกราย โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง

สำหรับกรณีของรุ้ง ปนัสยา ได้มีการตรวจหาเชื้อไปแล้วเมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่าน ในขณะที่รุ้ง ปนัสยา อยู่ในแดนแรกรับ ซึ่งก็ได้มีการตรวจหาเชื้อให้กับผู้ต้องขังในแดนแรกรับนั้นแล้ว แต่ก็ไม่พบการติดเชื้อในแดนดังกล่าว ตามไทม์ไลน์ ของรุ้ง ปนัสยา ในช่วงที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์

หลังจากที่รุ้ง ปนัสยา ได้รับการปล่อยตัวไปแล้ว ในวันที่ 8 พ.ค. ก็ได้มีการปูพรมตรวจผู้ต้องขังทุกรายอีกครั้ง ก็ไม่พบว่ามีผู้ใดในแดนแรกรับติดเชื้อแต่อย่างใด

กรณีของไมค์ ภาณุพงศ์ จาดนอกนั้น ได้มีการตรวจหาเชื้อก่อนที่จะเดินทางไปขึ้นศาล เมื่อวันที่ 13 พ.ค. นี้ พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 และได้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์แล้วเป็นทีเรียบร้อย

โดยในขณะนี้ ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นทีเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการขอวัคซีนเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณาสุข