กรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีน้ำตาล ภาษีน้ำตาล

กรมสรรพสามิตชี้แจง เกี่ยวกับผลกระทบ จากการขึ้นภาษีน้ำตาล

คัดลอก URL แล้ว

จากกรณีที่ นายวีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี ม.เกษตรศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊กถึงผลกระทบจากการ ขึ้นภาษีน้ำตาล ว่าจะทําให้เอกชนหลายรายเปลี่ยนสูตรการผลิตสินค้า โดยใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล

ซึ่งในอนาคตจะทําให้ความต้องการอ้อยที่นำมาใช้ผลิตน้ำตาลลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม อ้อยและอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย จนอาจนําไปสู่การเรียกร้องของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ทั้งนี้ โซเชียล มีเดียมีการนําข้อความดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อเนื่อง

กรมสรรพสามิต ชี้แจงประเด็นผลกระทบจากการขึ้นภาษีน้ำตาล โดยนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษก​กรมสรรพสามิต

โพสต์โดย กรมสรรพสามิต :: Excise Department เมื่อ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2019

ซึ่งทางกรมสรรพสามิต ได้ออกมาชี้แจงประเด็นผลกระทบจากการขึ้นภาษีน้ำตาลว่า ปัจจุบันพบว่า ประชาชนไทยมีปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non- Communicable Diseases : NCDs) อันเนื่องมาจากการบริโภคหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีความหวานซึ่งมีปริมาณ น้ำตาลสูง

ดังนั้น รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการบูรณาการร่วมกันทั้งระหว่างภาครัฐและภาค เอกชนพิจารณาออกมาตรการเป็นแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น รูปธรรมและมีประโยชน์สูงสุด

โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้นําเข้าปรับสูตรการผลิต และผลิตสินค้าเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มี สัดส่วนของปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อปริมาตรเครื่องดื่ม 100 มิลลิลิตร

ภายในระยะเวลา 5 – 6 ปี มาตรการภาษีถูกนํามาใช้เพื่อลดการบริโภคปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มผ่านกลไกราคา โดยมี การประกาศใช้ภาษีตามปริมาณน้ำตาลในอัตราก้าวหน้าล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีระยะเวลาใน การปรับตัว

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการมาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรการภาษี เช่น การใช้ฉลาก GDA และ Healthier Choices Logo ส่งผลให้ผู้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพในการบริโภค เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ สินค้าที่มีน้ำตาลสูงจะมีราคาแพงกว่าและยังส่งผลเสียต่อ สุขภาพมากกว่า

ในขณะที่ภาษีความสามารถจะทําให้เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยกว่ามีราคาถูกกว่าและยัง ส่งผลเสียต่อสุขภาพน้อยกว่าอีกด้วย สําหรับการใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาลนั้น ภาครัฐมีหน่วยงาน สํานักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทําหน้าที่ดูแลถึงชนิดสารและปริมาณที่เหมาะสมในระดับปลอดภัย ต่อผู้บริโภคที่สามารถเติมในเครื่องดื่มได้ ซึ่งต้องพิจารณาปริมาณที่เหมาะสมและดําเนินการควบคุมควบคู่ กันไปด้วย

อย่างไรก็ตาม สําหรับผลกระทบจากภาษีความหวานต่ออุตสาหกรรมน้ําตาลที่มีจะส่งผล กระทบต่อราคาอ้อยของเกษตรกรนั้น ภาครัฐได้มีการพิจารณาอุปสงค์และอุปทานของอ้อยทั้งระบบเพื่อลด ผลกระทบดังกล่าว

โดยมีการวางแผนการเพิ่มมูลค่าตลาดทั้งในประเทศและการส่งออกน้ำตาลไปยัง ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าของอ้อยโดยส่งเสริมให้นําไปใช้ในการผลิตสินค้า อื่น อาทิ เอทานอลเพื่อเป็นพลังงานในประเทศและการส่งออก เป็นต้น


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

GWM ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น และมอบสิทธิพิเศษลูกค้าปัจจุบันอีกมากมาย

GWM ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น และมอบสิทธิพิเศษลูกค้าปัจจุบันอีกมากมาย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศปรับราคา ORA Good Cat ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันทุกรุ่นถึงหลักแสน พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ได้ออกรถไปก่อนหน้า

กรมสรรพสามิต แจงปมล่อซื้อน้ำส้ม ชี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน-ไม่เสียภาษีฯ

กรมสรรพสามิต แจงปมล่อซื้อน้ำส้ม ชี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน-ไม่เสียภาษีฯ

กรมสรรพสามิต ชี้แจงผู้ใช้เฟซบุ๊ครายดังกล่าว ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้เสียภาษี สรรพสามิต

กรมสรรพสามิต เร่งสอบปมดราม่า แม่ค้าถูกล่อซื้อน้ำส้ม 500 ขวด

กรมสรรพสามิต เร่งสอบปมดราม่า แม่ค้าถูกล่อซื้อน้ำส้ม 500 ขวด

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพและข้อวามระบุว่า มีคนสั่งน้ำส้ม 500 ขวด แต่เมื่อนำไปส่งกลับถูกถามหาใบอนุญาต และถูกปรับ 12,000 บาท

เรื่องของ รถจดประกอบ ที่คุณควรรู้ ก่อนคิดจะซื้อมาใช้งาน

เรื่องของ รถจดประกอบ ที่คุณควรรู้ ก่อนคิดจะซื้อมาใช้งาน

“รถจดประกอบ” เชื่อเลยว่ายังคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยกับคำนี้ ว่ามันคืออะไรมีหน้าตาเป็นแบบไหน วันนี้ทาง Auto MThai ก็นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกัน คำว่า “รถจดประกอบ” แท้จริงแล้วก็คือ “รถยนต์มือสอง” นั่นเอง แต่เป็นรถยนต์มือสองจากต่างประเทศ ที่นำเข้ามาในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่แล้วจะนำมาเพื่อขาย ซึ่งการนำเข้ามานั้นไม่ได้นำเข้ามาแบบทั้งคัน…

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ-แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสรรพสามิตได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน เนื้อหาในประกาศระบุไว้ดังนี้ กรมสรรพสามิต จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑…

สิงห์นักบิดมีหนาว สรรพสามิต เก็บภาษี บิ๊กไบค์ เพิ่มคันละแสนเริ่ม 1 ม.ค.63

สิงห์นักบิดมีหนาว สรรพสามิต เก็บภาษี บิ๊กไบค์ เพิ่มคันละแสนเริ่ม 1 ม.ค.63

รายงานข่าวแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมสรรพสามิต จะมีการปรับขึ้นภาษีรถจักรยานยนต์ใหม่ จากเดิมจัดเก็บตามขนาดเครื่องยนต์ มาเป็นตามการปล่อย CO2 แทน โดยนายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี ในฐานะรองโฆษกกรมสรรพสามิต…

กรมสรรพสามิต ชงเก็บภาษีเบียร์ 0% – ขึ้นราคาน้ำอัดลม

กรมสรรพสามิต ชงเก็บภาษีเบียร์ 0% – ขึ้นราคาน้ำอัดลม

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต กล่าวว่า กำลังเร่งศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ หรือ เบียร์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม ระหว่างอัตราจัดเก็บระดับใกล้เคียงกับเบียร์ทั่วไป หลังพบว่าเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ในไทย กระตุ้นให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น สวนทางกับต่างประเทศ ที่จำหน่ายเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ เพื่อลดปริมาณนักดื่ม…

ยอดเก็บภาษี ‘เบียร์-น้ำมัน’ ต่ำกว่าเป้าหมื่นล้าน เตรียมรื้อมาตรการเข้ม เม.ย. นี้

ยอดเก็บภาษี ‘เบียร์-น้ำมัน’ ต่ำกว่าเป้าหมื่นล้าน เตรียมรื้อมาตรการเข้ม เม.ย. นี้

(10 เม.ย.) กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีเบียร์และน้ำมันในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562  (ต.ค. 2561-มี.ค.2562) ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นจำนวนมาก โดยภาษีเบียร์เก็บได้ 3.6 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย…

จ่อรีดภาษี ‘เบียร์ 0%’ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่-สร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี

จ่อรีดภาษี ‘เบียร์ 0%’ ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่-สร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี

กรมสรรพสามิตหารือกระทรวงการคลัง ขอเปิดพิกัดภาษีใหม่ สำหรับเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์ไร้แอลกอฮอล์ (เบียร์ 0%) โดยตรง เพราะต้องการสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี และป้องกันไม่ให้กลุ่มเยาวชนไปทดลองไปดื่มเบียร์ 0% เพิ่มขึ้น แม้จะไม่มีแอลกอฮอล์ก็ตาม โดยปัจจุบันเบียร์ 0% ยังเก็บภาษีอัตราต่ำเพียง 14%…

X