ข่าวสดวันนี้ รถติด

คมนาคม แจงไฟเขียววิ่ง 120 บนถนน 4 เลน ชี้แค่รถยนต์ส่วนบุคคล

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวง ได้ออกมากล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหารถติดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ด้วยการจะอนุญาตให้รถแต่ละประเภทใช้ความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนน 4 เลน ก่อนที่จะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปศึกษาให้ได้ข้อสรุปในระยะเวลา…

Home / NEWS / คมนาคม แจงไฟเขียววิ่ง 120 บนถนน 4 เลน ชี้แค่รถยนต์ส่วนบุคคล

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงคมนาคมเล็งให้รถใช้ความเร็ว 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนน4เลน
  • มาตรการนี้อุนญาตเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • แนวคิดนี้ก็เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรติดขัด

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่กระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวง ได้ออกมากล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหารถติดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล

ด้วยการจะอนุญาตให้รถแต่ละประเภทใช้ความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนถนน 4 เลน ก่อนที่จะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปศึกษาให้ได้ข้อสรุปในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนจะประกาศออกมาเป็นกฎกระทรวงบังคับใช้ ว่า

การออกมาตราการดังกล่าวเป็นการออกกฎเพื่อแก้ไขปัญหารถติดในพื้นที่ แต่ยังไม่เปิดโอกาสให้รถทุกประเภทใช้ความเร็วได้ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นเพียงการอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่านั้นที่ใช้ความเร็วในระดับนี้ได้ ส่วนรถโดยสารสาธารณะทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของรถแต่ละชนิดตามเดิม

พร้อมกันนี้กระทรวงเตรียมออกมาตราการเอาผิดกับผู้ขับรถแช่ในเลนขวา แต่ใช้ความเร็วเพียง 80 กิโลเมตรด้วย เพราะถือว่าการขับรถในลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดปัญหารถติดเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อปรับกำหนดอัตราความเร็วในช่องทางขวา ซึ่งอาจจะให้ใช้ความเร็ว ระหว่าง 80-120 กม./ชั่วโมงด้วย

แต่กระนั้นแนวทางนี้เป็นเพียงแนวคิดในการแก้ปัญหาแต่จะประกาศบังคับใช้ได้หรือไม่ต้องหารือกับทุกภาคส่วนก่อน โดยเฉพาะกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าสามารถผลักได้มากน้อยเพียงใด