ชป.แจงโครงการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่มีคลิปข่าวเผยแพร่ผ่านทาง Facebook “ไม่ได้อยากดัง เพียงแค่ให้พี่น้องประชาชนอยากรู้ความจริง” อ้างว่า โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทุจริต ในงานก่อสร้างโครงการฯ สร้างเสร็จแล้วแต่ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้ วันที่ 3…

Home / NEWS / ชป.แจงโครงการ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน จ.นครศรีธรรมราช

ตามที่มีคลิปข่าวเผยแพร่ผ่านทาง Facebook “ไม่ได้อยากดัง เพียงแค่ให้พี่น้องประชาชนอยากรู้ความจริง” อ้างว่า โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน พร้อมระบบส่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทุจริต ในงานก่อสร้างโครงการฯ สร้างเสร็จแล้วแต่ชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวได้

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ออกมาชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยหินดาน พร้อมระบบส่งน้ำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นทำนบดินสูง 5 เมตร ยาว 33 เมตร สันทำนบกว้าง 6 เมตร ประกอบด้วยอาคารชลประทานต่างๆ

และมีระบบท่อส่งน้ำระยะทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการร้องขอมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำหรับเก็บกักน้ำไว้ให้ราษฎรในพื้นที่หมู่ 12 ตำบลเขาขาว ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค รวมถึงปัญหาการขาดน้ำด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้งด้วย

กรมชลประทาน โดย โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโครงการดังกล่าว พบว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานนครศรีธรรมราชจริง โดยการก่อสร้างสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่ทางผู้รับจ้างยังไม่ได้ทำการส่งมอบงานให้กับโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ประกอบกับพบว่างานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา จึงได้ประสานให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร่งด่วนแล้ว

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา และอยู่ระหว่างทดสอบระบบส่งน้ำของอาคารจ่ายน้ำตามแนวท่อส่งน้ำ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามความต้องการของราษฎรในพื้นที่ และจะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว รับไปดูแลบำรุงรักษาต่อไป

ไม่ได้ยากดัง เพียงแค่ให้พี่น้องประชาชนอยากรู้ความ…

ไม่ได้ยากดัง เพียงแค่ให้พี่น้องประชาชนอยากรู้ความ…

โพสต์โดย โปรดใช้วิธี ปั่นจักรยาน ในการรับชม…つづ く เมื่อ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2019
X