บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ม.33 เรารักกัน เราชนะ

เช็กเลย!! กําหนดเวลาการจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ-ม.33 เรารักกัน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สศค. เห็นชอบกําหนดเวลาการจ่ายเงิน เยียวยาให้กับผู้ใช้สิทธิ์ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน เพิ่มอีก คนละ 2,000 บาท

Home / NEWS / เช็กเลย!! กําหนดเวลาการจ่ายเงินเยียวยา เราชนะ-ม.33 เรารักกัน-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประเด็นน่าสนใจ

  • สศค. เห็นชอบกําหนดเวลาการจ่ายเงิน เยียวยาให้กับผู้ใช้สิทธิ์ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน เพิ่มอีก คนละ 2,000 บาท
  • กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน โอนเงินรอบแรก วันที่ 21 พ.ค. / กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอพลิเคชันเป๋าตัง โอนเงินรอบแรก วันที่ 20 พ.ค. / สําหรับมาตรการ ม.33 เรารักกัน รอบแรก วันที่ 24 พ.ค.
  • จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ในวันที่ 11 พ.ค.2564

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ การคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้ เงินกู้ พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ใน สถานการณ์โควิด-19 เห็นชอบกําหนดเวลาการจ่ายเงิน เยียวยาให้กับผู้ใช้สิทธิ์ เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน เพิ่มอีก คนละ 2,000 บาท โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ในวันที่ 11 พ.ค.2564

สําหรับมาตรการเราชนะ จะโอนเงินให้ผู้ได้สิทธิ์ ดังนี้

สําหรับกลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และบัตรประชาชน

  • วันที่ 21 พ.ค.2564 รอบแรก 1,000 บาท วันที่ 28 พ.ค.2564 รอบสอง 1,000 บาท

กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอพลิเคชันเป๋าตัง

  • ได้รับเงินรอบแรกวันที่ 20 พ.ค.2564 และรอบถัดมา วันที่ 27 พ.ค.2564

สําหรับมาตรการ ม.33 เรารักกัน

  • รอบแรก วันที่ 24 พ.ค.2564 และรอบถัดมา วันที่ 31 พ.ค. 2564

โดยมาตรการครอบคลุมในส่วนเราชนะ 33.5 ล้านคน และมาตรการ ม.33 เรารักกัน 9.27 ล้านคน ซึ่งไม่ต้อง ลงทะเบียนใหม่ ระบบจะโอนเงินเข้าอัตโนมัติ และสามารถใช้ จ่ายได้ถึง 30 มิ.ย.2564