ข่าวสดวันนี้ เบี่ยงการจราจร

แจ้งเบี่ยงการจราจรถนนพระราม 2 กม.ที่ 17 – 18 ถึงวันที่ 8 ก.ย.

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 และมีแผนงานดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17 ถึงกิโลเมตรที่…

Home / NEWS / แจ้งเบี่ยงการจราจรถนนพระราม 2 กม.ที่ 17 – 18 ถึงวันที่ 8 ก.ย.

ประเด็นน่าสนใจ

  • กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงจราจรถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 17 ถึงกิโลเมตรที่ 18
  • การเบี่บงจราจรเกิดขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35
  • กรมทางหลวงขอให้ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ตอน 3 และมีแผนงานดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17 ถึงกิโลเมตรที่ 18 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงการจราจร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 รายละเอียดดังนี้

  1. เบี่ยงการจราจรบริเวณช่องทางหลัก 1 ช่องทางจราจร ระหว่างกิโลเมตรที่ 17+400 – 18+600 ด้านขาเข้า และช่องทางขนาน 1 ช่องจราจร ระหว่างกิโลเมตรที่ 20+800 ถึงกิโลเมตรที่ 21+350 ด้านขาเข้าบริเวณตรงข้ามมหาชัยเมืองใหม่
  2. เบี่ยงการจราจรบริเวณช่องทางหลัก 1 ช่องจราจร ระหว่างกิโลเมตรที่ 17+400 ถึงกิโลเมตรที่ 18+600 ด้านขาออก และช่องทางขนานระหว่างกิโลเมตรที่ 19+200 ถึงกิโลเมตรที่ 21+350 ด้านขาออก

ทั้งนี้กรมทางหลวงระบุขออภัยประชาชนในความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวระหว่างดำเนินโครงการ และขอให้ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกปลอดภัย

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วน1586 โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

X