ทะเลโซมาเลีย สถานทูตเคนยา แรงงานไทย

สถานทูตเคนยาส่งอาหารให้แรงงานไทยถูกลอยแพกลางทะเลโซมาเลีย

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีลูกเรือประมงไทยในน่านน้ำโซมาเลียขอความช่วยเหลือ ว่า วันนี้ (5 ส.ค.) นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ติดต่อลูกเรือทางโทรศัพท์…

Home / NEWS / สถานทูตเคนยาส่งอาหารให้แรงงานไทยถูกลอยแพกลางทะเลโซมาเลีย

ประเด็นน่าสนใจ

  • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ประสานให้ความช่วยเหลือด้านอาหารกับลูกเรือประมงไทยในน่านน้ำโซมาเลีย
  • หลังได้รับความช่วยเหลือ ลูกเรือไทยที่ติดอยู่กลางทะเลนั้นเผยว่าเรื่องอาหารน่าจะบรรเทาลงบ้างแล้ว
  • เรื่องนายจ้างค้างค่าจ้าง สถานทูตจะประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงกรณีลูกเรือประมงไทยในน่านน้ำโซมาเลียขอความช่วยเหลือ ว่า วันนี้ (5 ส.ค.) นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ติดต่อลูกเรือทางโทรศัพท์ สอบถามสภาพความเป็นอยู่

ซึ่งจากการสนทนาครั้งที่แล้ว ลูกเรือบอกว่าขาดแคลนผักนั้น ได้รับแจ้งข้อมูลว่า บริษัทเจ้าของเรือได้ส่งอาหาร โดยเฉพาะผักประเภทต่าง ๆ ให้เพิ่มเติมแล้ว หากต้องการอะไรอีกจะให้แจ้งทางสถานเอกอัครทูตฯ ทราบ เบื้องต้น ลูกเรือบอกว่า ประเด็นเรื่องอาหารน่าจะบรรเทาลงบ้างแล้ว

สำหรับประเด็นสำคัญคือเรื่องการที่บริษัทค้างค่าจ้าง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพบกับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป อีกทั้งกระทรวงแรงงานและกรมการกงสุล ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยเหลือลูกเรือ รวมถึง การเดินทางเข้าพื้นที่

X