กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด

โฆษกรัฐบาล เผย มติครม.โยกย้ายบิ๊กมหาดไทย 31 ตำแหน่ง

วันนี้ ( 6 ส.ค. 62 ) ที่ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า…

Home / NEWS / โฆษกรัฐบาล เผย มติครม.โยกย้ายบิ๊กมหาดไทย 31 ตำแหน่ง

ประเด็นน่าสนใจ

  • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย
  • ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด

วันนี้ ( 6 ส.ค. 62 ) ที่ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับบริหารสูง 31 ราย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย

1.นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.สมุทรสาคร เป็นรองปลัดกระทรวง 2.นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมการปกครอง 3.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน

4.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นอธิบดีกรมที่ดิน 5.นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6.นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นผวจ.กาฬสินธุ์ 7.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.ตาก เป็นผวจ.เชียงใหม่ 8.ว่าที่ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.ตราด 

9.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลำพูน เป็น ผวจ.ตาก 10.นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.พังงา เป็นผวจ.นครศรีธรรมราช 11.นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผวจ.นนทบุรี 12.นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.บึงกาฬ13.นายภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี เป็นผวจ.พระนครศรีอยุธยา 14.นายกมล เชียงวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.พะเยา 15.นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นผวจ.พังงา 

16.นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นผวจ.พิจิตร 17.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แพร่ 18.นายสุวพงศ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.แม่ฮ่องสอน 19. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด เป็นผวจ.ยโสธร 20.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.พะเยา เป็นผวจ.ลำปาง 21.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็นผวจ.ลำพูน 

22.นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นผวจ.ศรีสะเกษ 23.นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผวจ.สกลนคร 24.นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สตูล เป็นผวจ.สงขลา 25.นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลา เป็นผวจ.สตูล 26.นายชรัส บุญณสะ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง เป็นผวจ.สมุทรสงคราม 27.นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นผวจ.สมุทรสาคร
 
28.นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.พิจิตร เป็นผวจ.สระแก้ว 29.นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นผวจ.สุรินทร์ 30.นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นผวจ.อำนาจเจริญ 31.นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถวร ผวจ.บึงกาฬ เป็นผวจ.อุดรธานี. อย่างไรก็ตามให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาต่อไปอีก 1 ปี

X