กรมชลประทาน แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวที่ อําเภอแม่สรวย ไม่กระทบ เขื่อนของกรมชลประทาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมละธรณีวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 04.29 น. ของวันที่ 6…

Home / NEWS / แผ่นดินไหวที่ อําเภอแม่สรวย ไม่กระทบ เขื่อนของกรมชลประทาน

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสํานักสํารวจด้านวิศวกรรมละธรณีวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อเวลา 04.29 น. ของวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอําเภอ- แม่สรวย จังหวัดเชียงราย วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 1.3 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 3 กิโลเมตร

ภายหลังเกิดเหตุ กรมชลประทาน ได้เข้าไปตรวจสอบเขื่อนในพื้นที่ใกล้เคียง คือ เขื่อนแม่สรวย ยังไม่พบความผิดปกติ เนื่องจาก กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกเขื่อนให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย

ดังนั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความ มั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม สํานักสํารวจด้านวิศวกรรมละธรณีวิทยา จะได้ดําเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น

จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดแผ่นดินไหวกับสภาพธรณีวิทยาโครงสร้างในพื้นที่ประเทศไทย และแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย แข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

X