ถนนเลียบคลอง ถนนเลียบคลอง 14 นครนายก

ชป.แจง กรณีถนนเลียบคลอง 14 ต.คลองปลากรด ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

กรมชลประทาน ได้ออกมาชี้แจงกรณีสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด ร้องเรียนว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากถนนบริเวณประตูน้ำวัดประทุมถึงสนามกอล์ฟชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบพบว่า ถนนดังกล่าว…

Home / NEWS / ชป.แจง กรณีถนนเลียบคลอง 14 ต.คลองปลากรด ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

กรมชลประทาน ได้ออกมาชี้แจงกรณีสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากรด ร้องเรียนว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากถนนบริเวณประตูน้ำวัดประทุมถึงสนามกอล์ฟชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า จากการตรวจสอบพบว่า ถนนดังกล่าว เป็นถนนคันคลองสาย 14 อยู่ในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลบางปลากรด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก มีระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ในปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนคันคลอง 14 ช่วง กิโลเมตรที่ 1+000 ถึง กิโลเมตรที่ 5+500 รวมระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร โดยมีผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2561 หลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ก่อนที่จะมีการส่งมอบงานให้กับทางโครงการฯ พบว่าถนนสายดังกล่าวเกิดการทรุดตัวจำนวน 3 จุด บริเวณกิโลเมตรที่ 0+500 ระยะทางประมาณ 500 เมตร กิโลเมตรที่ 1+500 ระยะทางประมาณ 50 เมตร และกิโลเมตรที่ 3+800 ระยะทางประมาณ 80 เมตร 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จึงได้แจ้งประสานไปยังผู้รับจ้าง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องของงานก่อสร้าง

ทั้งนี้ เบื้องต้นทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและสัญญาณไฟจราจร เพื่อความปลอดภัย และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อราษฎรในพื้นที่แล้ว