ถวายสัตย์ ถวายสัตย์ไม่ครบ

ฝ่ายค้าน เตรียมเลื่อนตั้งกระทู้สดถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน

วันนี้ ( 7 ส.ค. 62 ) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแกนนำ 7 พรรคฝ่ายค้าน…

Home / NEWS / ฝ่ายค้าน เตรียมเลื่อนตั้งกระทู้สดถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน

วันนี้ ( 7 ส.ค. 62 ) ที่ สัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเกียกกาย นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและแกนนำ 7 พรรคฝ่ายค้าน กล่าวถึงการตั้งกระทู้ถามสดในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ว่า

นอกจากปัญหาเรื่องภัยแล้งแล้ว ยังมีเรื่องการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ที่จะถามต่อนายกรัฐมนตรีถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่หากนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้สด ก็ให้เลื่อนไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีเวลามาตอบด้วยตนเอง

ส่วนแนวทางการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความสถานะของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนนั้น นายสมพงษ์บอกว่า เบื้องต้นยังไม่คิดส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ

สำหรับกรณีพรรคอนาคตใหม่ เดินสายรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายสมพงษ์บอกว่า 7 พรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าตวรแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ส่วนการรณรงค์แก้ไขมาตราใด ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละภาคที่จะเคลื่อนไหว

X