ข่าวการเมือง คำวินิจฉัย ธรรมนัส พรหมเผ่า ศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

เนื่องจากศาลรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย

Home / NEWS / ศาลรธน. วินิจฉัย ธรรมนัส ไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ส.ส. , รมต.

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาล รธน. วินิจฉัย สมาชิกภาพของ ส.ส. และรัฐมนตรี ไม่สิ้นสุดลง
  • เนื่องจากศาลรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย
  • ทำให้มีลักษณะต้องห้ามตาม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10)

ศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งอ่านคำวินิจฉัย โดยหลังจากที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) และความเป็นรัฐมนตรีของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (10) หรือไม่

จากกรณีที่ศาลออสเตรเลียได้มีคำพิพากษา เมื่อปี 2537ว่า ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า มีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติด และถูกสั่งจำคุก 6 ปี ซึ่งหลังจากที่จำคุกไปแล้ว 4 ปี จึงถูกเนรเทศกลับประเทศไทย ทำให้มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่ง ส.ส. และรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10)

โดยศาลรัฐธรรมนูญ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (10) เนื่องจากเป็นคำตัดสินของศาลรัฐนิวเซาท์เวล ประเทศออสเตรเลีย แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทย จึงไม่ผูกพันกฎหมายไทยตามหลักอำนาจอธิปไตยไทยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐหรือประเทศอื่น อีกทั้งคำพิพากษาของรัฐใดก็จะมีผลต่อรัฐนั้นเท่านั้น จึงไม่ขาดคุณสมบัติ ดังนั้น สมาชิกภาพของ รอ. ธรรมนัส พรหมเผ่า จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10)

นอกจากนี้ กรณีสถานะความเป็นรัฐมนตรี ของ รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็ไม่สิ้นสุดลงไปด้วย จากคำวินิจฉัยก่อนหน้า ที่ไม่ถือว่า เป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ

X