Pfizer วัคซีนโควิด-19 วัคซีนไฟเซอร์

อย. ชี้แจงประเด็นวัคซีนของ Pfizer

ยืนยัน ยังไม่มีการนำเข้าหรือขึ้นทะเบียนแต่อย่างใด

Home / NEWS / อย. ชี้แจงประเด็นวัคซีนของ Pfizer

ประเด็นน่าสนใจ

  • อย. ยืนยัน ยังไม่มีการขึ้นทะเบียน หรือนำเข้ามาใช้ในประเทศแต่อย่างใด
  • ระบุว่า ทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย ยังคงไม่มีการนำเข้ามา หรือยื่นขออนุญาตแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทยังไม่มีนโยบายจำหน่ายวัคซีนให้กับเอกชนรายใด จะเป็นการจำหน่ายให้กับรัฐเป็นหลัก
  • ขอให้รอการแถลงจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ถึงกรณีรายงานที่เกิดขึ้น

จากกรณีที่มีรายงานว่า ประเทศไทยมีการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ Pfizer แล้วนั้น วันนี้ ( 5 พ.ค.) ทางคณะกรรมการอาหารและยา ได้แถลงด่วนถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น โดยนพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. โดยยืนยันว่า ในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการนำวัคซีนของ Pfizer มาใช้แต่อย่างใด และยังไม่มีการยื่นการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับทางอย. ด้วย หากมีการนำมาใช้งานถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5 พันบาท

ทางอย. รายงานว่า ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับทางอย. แล้วจำนวน 3 ชนิดด้วยกันประกอบไปด้วย

  • วัคซีน AstraZeneca บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด
  • วัคซีน CoronaVac ของบริษัท SinoVac ที่ได้นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม
  • วัคซีน Johnson & Johnson ที่นำเข้าโดยบริษัท แจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

นอกจากนี้ วัคซีนที่ยังคงรอในการขึ้นทะเบียนอีก 3 ชนิดด้วยกันคือ

  • วัคซีน Moderna ที่ทาง โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เป็นผู้ยื่นเอกสารการขึ้นทะเบียน และยังอยู่ในระหว่างการประเมิน ยังไม่ได้อนุญาตหรือขึ้นทะเบียน
  • วัคซีน Covaxin ของ Bharat ของอินเดีย ที่ทางบริษัท ไบโอ เจเนเทค จำกัด จะเป็นผู้ยื่นเอกสาร-นำเข้า
  • วัคซีน Sputnik V ของทางบริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัดเป็นผู้ยื่นเอกสาร

โดย Covaxin และ Sputnik V ยังคงรอเอกสารให้ครบถ้วนจึงจะเข้าสู่กระบวนการประเมิน และอนุญาตต่อไป และยืนยันว่า ยังคงไม่มีการนำเข้าวัคซีนของ Pfizer แต่อย่างใด

สำหรับขั้นตอนในการนำเข้านั้น ของบริษัทไฟเซอร์ ตัวแทนจะต้องมายื่นเอกสารขออนุญาตนำเข้า จากนั้นจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียน หลังจากขึ้นทะเบียนจะนำเข้าก็จำเป็นจะต้องขอยื่นนำเข้ามาอีกครั้ง โดยจะมีการผ่านด่านของทางอย. อีกครั้งหนึ่ง โดยจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ส่วนยังไม่ได้มีการนำเข้ามาแต่อย่างใด

ระบุ บ.ไฟเซอร์ประเทศยังยังไม่ได้ยื่นเอกสาร

ในขณะที่เมื่อเช็คไปทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย ก็ระบุว่า ทางบริษัทยังไม่ได้มีการยื่นเอกสารแต่อย่างใด อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุญาต ส่วนกรณีที่มีการรายงานนั้น คาดว่าทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทย จะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ถึงกรณีมีการรายงานการใช้วัคซีนในไทยอีกครั้ง

ซึ่งทาง อย. ก็ได้เช็คกับทางบริษัทแล้ว ก็ได้รับคำยืนยันว่า ยังไม่มีการนำเข้ามาแต่อย่างใด ทำให้ต้องมีการเช็คเพิ่มเติมกับทางด่านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ก็ยืนยันตรงกันว่า ยังไม่มีเข้ามาแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงขอให้รอฟังคำชี้แจงจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากทางบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเอง ก็ได้ยืนยันกับทางอย.ว่า ในขณะนี้ทางบริษัทมีนโยบายขายวัคซีนให้กับทางรัฐ เป็นหลัก ยังคงไม่มีนโยบายในการขายให้กับทางเอกชนแต่อย่างใด

กรณีการขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา

สำหรับกรณีของวัคซีนโมเดอร์นา ยังคงอยู่ในระหว่างการประเมินรายงานต่าง ๆ ซึ่งเอกสารมีจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้เวลาในการประเมิน เพื่อพิจารณาความปลอดภัย และทางอย. ก็ได้เร่งดำเนินการในการพิจารณาในกรอบเวลาไม่เกิน 30 วัน ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการเร่งด่วนในการพิจารณา ก็ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย