ข่าวสดวันนี้ ขึ้นค่าแท็กซี่ แกร็บคาร์

คมนาคม อนุมัติ ขึ้นค่าแท็กซี่ -จัดระเบียบแกร็บคาร์

*อัตราค่าบริการใหม่ในการโดยสารรถแท็กซี่ปรับขึ้นเฉลี่ย 10 % *คาดจะปรับได้ภายใน 1 เดือน ก็คือ 8 ก.ย. นี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ตัวแทนกลุ่มแท็กซี่…

Home / NEWS / คมนาคม อนุมัติ ขึ้นค่าแท็กซี่ -จัดระเบียบแกร็บคาร์

ประเด็นน่าสนใจ

*อัตราค่าบริการใหม่ในการโดยสารรถแท็กซี่ปรับขึ้นเฉลี่ย 10 %
*คาดจะปรับได้ภายใน 1 เดือน ก็คือ 8 ก.ย. นี้

ประเด็นน่าสนใจ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ตัวแทนกลุ่มแท็กซี่ เพื่อพิจารณาประเด็นข้อร้องเรียนและข้อเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มรถแท็กซี่

โดยที่ประชุม 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารและค่าบริการแท็กซี่ เพื่อลดภาระต้นทุนการเดินรถให้แก่แท็กซี่  คาดจะปรับได้ภายใน 1 เดือน ก็คือ 8 ก.ย. นี้

สำหรับอัตราค่าโดยสารที่จะปรับขึ้นนั้น ระยะเริ่มต้นกดมิเตอร์ยังคงอัตราค่าโดยสารเดิม คือเริ่มที่ 35 บาท แต่จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารในระยะต่อไป คือ ระยะทางช่วง 1-10 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 1 บาท จาก 5.50 บาท เป็น 6.50 บาท

ส่วนระยะช่วง 10-20 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 6.50 บาท เป็น 7 บาท , ระยะช่วง 20-40 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 7.50 บาท เป็น 8 บาท และระยะช่วง 40-60 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 8 บาท เป็น 8.50 บาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารช่วงรถติด ซึ่งรถมีอัตราความเร็วไม่เกิน 6 กม./ชม. อีกนาทีละ 1 บาท คือปรับจากนาทีละ 2 บาท เป็นนาทีละ 3 บาท และให้มีการขยายอายุแท็กซี่ตามข้อเสนอคือ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี แต่มีเงื่อนไขจะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพทุก ๆ 3 เดือน

สำหรับแท็กซี่สนามบินดอนเมืองและสุรรรณภูมินั้น ปรับขึ้นค่าเซอร์ชาร์จหรือค่าธรรมเนียม โดยรถแท็กซี่แวน ให้ปรับเพิ่มขึ้นอีกเที่ยวละ 20 บาท จาก 70 บาท เป็น 90 บาท

ส่วนแท็กซี่ขนาดเล็ก ปรับเพิ่มขึ้นเที่ยวละ 20 บาท จาก 50 บาท เป็น 70 บาท และยังให้มีการปรับเพิ่มอัตราค่าขนสัมภาระขนาด 26 นิ้วขึ้นไปเพิ่มเติมแก่แท็กซี่สนามบิน โดยสัมภาระ 2 ชิ้นแรกจะไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ตั้งแต่ชิ้นที่ 3 เป็นต้นไปจะต้องจ่ายค่าบริการชิ้นละ 20 บาท

ส่วนการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ป้ายดำหรือแกร็บแท็กซี่นั้น ได้สั่งการให้ ไปแก้กฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถนำรถป้ายดำส่วนบุคคลมาให้บริการสาธารณะได้ แต่จะต้องเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้น และจะต้องมาขึ้นทะเบียน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

ส่วนการแกปัญหาการเพิ่มอัตราความเร็วรถทุกประเภทบนถนน 4 ช่องทางจราจรขึ้นไป ให้ใช้อัตราความเร็วได้ไม่เกิน 120 กม./ชม.จากเดิมไม่เกิน 90 กม./ชม. โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตำรวจ ประชุมหารือในสัปดาห์หน้า โดยจะนำร่องบนทางหลวงแผ่นดิน 4 เส้นทาง คือ ถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพ ถนนสุขุมวิท และถนนเพชรเกษม

X