ข่าวสดวันนี้ วุฒิสภา

วุฒิสภา-จิตอาสาทำความสะอาดรางระบายน้ำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการวุฒิสภาพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในบริเวณใกล้เคียงร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี ‘เราทำความดี ด้วยหัวใจ’ ครั้งที่…

Home / NEWS / วุฒิสภา-จิตอาสาทำความสะอาดรางระบายน้ำเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง

ประเด็นน่าสนใจ

  • วุฒิสภาร่วมกับประชาชนทำ ร่วมทำความสะอาดรางระบายน้ำแนวถนนประชาชื่น
  • การทำความสะอาดรางระบายน้ำ จะช่วยให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
  • กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรของสำนักงานเลขานุการวุฒิสภาพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในบริเวณใกล้เคียงร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี ‘เราทำความดี ด้วยหัวใจ’ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดเศษใบไม้และคนเลนตามรางระบายน้ำแนวถนนประชาชื่นตั้งแต่. ตัดทางรถไฟถึงแยกประชานุกูลรวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร เพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำจากพื้นผิวถนนได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมของวุฒิสภาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกวุฒิสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือและแบ่งปันผ่านการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมวุฒิสภา ยังได้กำหนดแผนงานที่จะสำรวจกลางระบายน้ำตันแนวบริเวณถนนประชาชื่นเพื่อทำความสะอาด พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบเพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและรื่นรมย์ต่อไปด้วย