ภัยแล้ง

ร้อยเอกธรรมนัส ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น สั่งเร่งทำฝนหลวง-พัฒนาแหล่งน้ำ

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ “ร้อยเอกธรรมนัส” ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สั่งเร่งทำฝนหลวงทั่วประเทศ และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ว่า…

Home / NEWS / ร้อยเอกธรรมนัส ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น สั่งเร่งทำฝนหลวง-พัฒนาแหล่งน้ำ

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ “ร้อยเอกธรรมนัส” ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สั่งเร่งทำฝนหลวงทั่วประเทศ และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาภัยแล้งแก่ประชาชนในพื้นที่

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ และติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ว่า

จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในหลายอำเภอของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง พบว่า มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วจำนวน 24 อำเภอ จากทั้งหมด 26 อำเภอ ซึ่งจากการลงพื้นที่และรับฟังปัญหาของประชาชนในวันนี้ ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่มาจากสาเหตุฝนทิ้งช่วง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งทำฝนหลวงทั่วประเทศแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน อาทิ มอบหมายให้กรมชลประทานแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมพัฒนาที่ดินรับผิดชอบพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงทั่วประเทศ เป็นต้น

โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเอาจริงเอาจัง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดขอนแก่น จะได้นำข้อมูลที่รับทราบในวันนี้ไปประชุมหารือ และดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทานยังเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคลากร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย เช่น การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ เพื่อนำมาสูบน้ำในเหมืองซึ่งมีปริมาณมาก ออกไปช่วยพื้นที่การเกษตรในจังหวัดพิจิตร เป็นต้น

X