แจกเงินเที่ยว

ลุ้นรัฐแจกเงินเที่ยวคนละ 1,500 บาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อเสนอเรื่องแจกเงิน 1,500 บาท เพื่อให้นำไปท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจว่า กำลังหารือกันอยู่ โดยได้มีการหารือกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงมาตรการท่องเที่ยวแล้ว ว่า จะเป็นหนึ่งในแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี…

Home / NEWS / ลุ้นรัฐแจกเงินเที่ยวคนละ 1,500 บาท

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยข้อเสนอเรื่องแจกเงิน 1,500 บาท เพื่อให้นำไปท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจว่า กำลังหารือกันอยู่ โดยได้มีการหารือกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถึงมาตรการท่องเที่ยวแล้ว ว่า

จะเป็นหนึ่งในแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจนำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะมองว่าภาคท่องเที่ยวมีความสำคัญต้องดูแล แต่ยังไม่สรุป รูปแบบการช่วยเหลือ มีการพูดถึงทั้งในเรื่องแจกเงิน หรือลดหย่อนภาษี กำลังรอข้อเสนอจากคณะทำงาน

นายอุตตม กล่าวถึงการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจ วันที่19 สิงหาคม 2562 นี้ และจนถึงปลายปี จะมีเม็ดเงิน 1.7 แสนล้านบาท เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจว่า ในเรื่อง ครม.เศรษฐกิจนั้น ยังไม่สรุปวัน และยังไม่สรุปวาระที่จะนำเข้า

ส่วนเงินลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ 1.7 แสนล้านบาท ในช่วงปลายปี เป็นงบภาพรวม มาจากทั้งงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ และงบประมาณส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการ โดยมอบนโยบายไปแล้ว ว่าหากจะทำมาตรการต้องทำให้ได้ผลเต็มที่ และต้องเป็นยาแรงที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจปลายปี

นายอุตตม กล่าวถึงข้อเสนอสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้กระทรวงการคลังออกซอฟต์โลนช่วยเอสเอ็มอี ว่า ขณะนี้กำลังพิจารณา ถ้าจะมีต้องในเรื่องซอฟต์โลนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ จะออกเป็นแพ็คเกจช่วยเหลือตั้งแต่ผู้ประกอบการฐานราก คนตัวเล็ก และขนาดกลาง โดยจะเป็นแพ็คเกจหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเสนอไปยัง ครม.

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เปิดเผยว่า ไม่ปฏิเสธ เรื่องมาตรการแจกเงิน 1,500 บาท เพื่อใช้ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่คลังยังไม่ได้มีการเสนอเรื่องนี้ และเป็นเรื่องที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะต้องเป็นผู้พิจารณาเสนอ ซึ่งจะเสนอมาหรือไม่ยังไม่รู้ แต่คลังก็พร้อมสนับสนุน

ทั้งนี้ มาตรการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวเมืองรอง หรือมาตรการแจกเงินเที่ยวเมืองรองคนละ 1,500 บาท จำนวน 10 ล้านคน งบ 1,500 ล้านบาท เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองรอง 55 จังหวัด ที่กระทรวงการคลังเคยมีแผนจะเสนอรัฐบาลเห็นชอบเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่ต้องยกเลิกไป เนื่องจากไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้ และมีเสียงต่อต้านจากประชาชนเป็นอย่างมาก

X