โรงไฟฟ้าพระนครใต้

กฟผ. ชี้แจง กรณีเกิดกลุ่มควันและกลิ่นลอยจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้

นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.26 น. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครใต้…

Home / NEWS / กฟผ. ชี้แจง กรณีเกิดกลุ่มควันและกลิ่นลอยจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้

ประเด็นน่าสนใจ

  • กฟผ. ชี้แจงกรณีเกิดกลุ่มควันและกลิ่นลอยจากปล่องโรงไฟฟ้าพระนครใต้ หลังจุดเตาทดสอบระบบ (First Fire) โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เครื่องที่ 2
  • เบื้องต้นสั่งหยุดการทดสอบระบบ พร้อมขออภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันที

นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (วันที่ 8 สิงหาคม 2562) เวลา 09.26 น. โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้ดำเนินการจุดเตาทดสอบระบบ (First Fire) โรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เครื่องที่ 2 ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันและกลิ่นลอยตัวขึ้นสูงจากปล่องโรงไฟฟ้า จึงได้สั่งการหยุดเดินเครื่องทดสอบระบบดังกล่าวทันที หลังเดินเครื่องเพียง 6 นาที

ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจาก ท่อภายในหม้อไอน้ำที่มีการเคลือบด้วยสารกันสนิม เมื่อได้รับอุณหภูมิสูงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะให้เกิดควันและกลิ่น แต่จะเกิดในระยะสั้น เมื่อสารเคลือบกันสนิมถูกกำจัดหมดก็จะไม่เกิดควันและกลิ่น

อย่างไรก็ตาม หากสูดดมโดยตรงก็อาจเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจบ้าง โดยก่อนทดสอบระบบดังกล่าว โรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยการสื่อสาร แจกเอกสารให้ข้อมูล และมอบหน้ากากกรองกลิ่นสำหรับป้องกันให้แก่ประชาชน พร้อมแจ้งกำหนดการทดสอบระบบฯ และชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

รวมทั้งจัดรถตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 ชุดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพอากาศ และเมื่อทราบว่า ควันและกลิ่นจากการทดสอบระบบฯ ส่งผลกระทบกับชุมชน จึงได้สั่งการให้หยุดการทดสอบระบบทันที

และได้รีบเดินทางไปยังโรงเรียนวัดบางโปรง ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบมีนักเรียนและครู จำนวน 13 คน และประชาชนทั่วไป จำนวน 3 คน เกิดอาการเวียนศีรษะและคลื่นไส้ เนื่องจากสูดดมกลิ่นดังกล่าว โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จึงเร่งให้ความช่วยเหลือ พร้อมนำนักเรียนโรงเรียนวัดบางโปรงทั้งหมด เข้ามาพักชั่วคราว ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพระนครใต้

พร้อมปฐมพยาบาลและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จนมีอาการเป็นปกติ ปลอดภัย และสามารถกลับบ้านได้แล้ว

ทางกฟผ. ระบว่า ขออภัยประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการแก้ไขปัญหาการทดสอบระบบของโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 อย่างเร่งด่วน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 มีกำลังการผลิตติดตั้งสุทธิตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1,220 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก มีกำหนดเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวง ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

X