ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง เรื่อง การชุมนุมประท้วง ช่วงวันที่ 10 – 11 ส.ค.

วันที่ 10 ส.ค. 62  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าจะมีการจัดชุมนุมประท้วงในฮ่องกงในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียด…

Home / NEWS / ประกาศเตือนคนไทยในฮ่องกง เรื่อง การชุมนุมประท้วง ช่วงวันที่ 10 – 11 ส.ค.

วันที่ 10 ส.ค. 62  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้รับรายงานว่าจะมีการจัดชุมนุมประท้วงในฮ่องกงในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 62 จะมีการชุมนุมประท้วง 2 ที่ ดังนี้
1.1 การชุมนุมประท้วงบริเวณย่าน Wong Tai Sin เขตเกาลูน
1.2 การชุมนุมและเดินประท้วงที่ย่าน Tai Po เขตนิวเทอร์ริทอรี่ โดยจะเริ่มชุมนุมเวลา 15.00 น. และคาดว่าจะเดินประท้วงจากสถานีรถประจำทาง Tai Po ไปที่บริเวณ Hong Kong Jockey Club ที่ถนน Kwong Fuk

2. วันอาทิตย์ที่ 11 ส.ค. 62 จะมีการชุมนุมประท้วง 2 ที่ ดังนี้
2.1 การชุมนุมประท้วงที่ฝั่งเกาะฮ่องกงตะวันออก โดยจะเริ่มชุมนุมเวลา 13.00 น. ที่ Victoria Park ย่าน Causeway Bay และอาจเดินขบวนไปที่ Java Road Playground ย่าน North Point 
2.2 การชุมนุมประท้วงที่ย่าน Sham Shui Po เขตเกาลูน โดยจะเริ่มเวลา 14.30 น.

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้คนไทยในฮ่องกงและคนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกงเพื่อภารกิจต่างๆ ในช่วงวันที่ 10 – 11 ส.ค. 2562

โปรดพิจารณาหลีกเลี่ยงและระมัดระวังในการเดินทางมาในพื้นที่ชุมนุมประท้วงและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ โปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟใต้ดิน MTR เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากการประท้วง เช่น การขนส่งมวลชนหยุดให้บริการ หรือมีความล่าช้าในการให้บริการ

X