จองคิวฉีดวัคซีนโควิด หมอพร้อม โควิด-19

เริ่มแล้ว!! เปิดลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด 2 กลุ่ม

กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่าน ไลน์ ‘หมอพร้อม’ เป็นวันแรก โดยนำร่อง 2 กลุ่ม

Home / NEWS / เริ่มแล้ว!! เปิดลงทะเบียน ‘หมอพร้อม’ จองคิวฉีดวัคซีนโควิด 2 กลุ่ม

วันนี้ (1 พ.ค.64) กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่าน ไลน์ ‘หมอพร้อม’ เป็นวันแรก โดยนำร่อง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน จำนวน 16 ล้านคน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าแอปพลิเคชั่น Line > กดค้นหา แล้วพิมพ์ว่า หมอพร้อม หรือ สามารถสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด ‘หมอพร้อม’ (กดเพิ่มเพื่อน)
 • ลงทะเบียนผู้ใช้งาน กรอกประวัติข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ
 • หากลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น ให้กดเลือก > เพิ่มบุคคลอื่น > ระบุความสัมพันธ์ จากนั้นให้กรอกข้อมูลบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ต้องการลงทะเบียนให้

จองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

 • กดเมนู จองฉีดวัคซีนโควิด-19
 • กด จอง
 • กด รับสิทธิ์
 • ทำแบบคัดกรอง และ กดบันทึก
 • เลือกโรงพยาบาล / วันและเวลา เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19
 • ข้อความยืนยันการนัดหมายรับวัคซีนโควิด-19

กรณีต้องการเปลี่ยนการจองคิวฉัดวัคซีน

 • กดที่รายละเอียดเพิ่มเติม (บนข้อความยืนยัน) หรือ กดที่เมนู ข้อมูลการจองวคซีนโควิด เข็มที่ 1
 • กดปุ่ม เปลี่ยนการจอง
 • เลือกโรงพยาบาล / วันและเวลา เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหม่ และกดยืนยัน

สำหรับกลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี จะเปิดจองในช่วงเดือน 1 ก.ค. 64 ก่อนจะเริ่มฉีดวัคซีนในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. ต่อไป

X