ข่าววันแม่ วันแม่ 2562 วันแม่แห่งชาติ

ประมวลภาพความรัก ความอบอุ่น วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2562

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่ทางการไทยได้บัญญัติให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศนั้น วันนี้ (12 ส.ค. 2562) ทางทีมข่าว MThai ได้ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่นในห้วงวันแม่แห่งชาติ…

Home / NEWS / ประมวลภาพความรัก ความอบอุ่น วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2562

ประเด็นน่าสนใจ

  • ภาพบรรยากาศเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2562
  • วันแม่แห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 10 มีนาคม 2486
  • วันแม่แห่งชาติถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นวันที่ 12 ส.ค. เมื่อ พ.ศ. 2519

เนื่องด้วยวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนที่ทางการไทยได้บัญญัติให้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศนั้น

วันนี้ (12 ส.ค. 2562) ทางทีมข่าว MThai ได้ลงพื้นที่เก็บภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่นในห้วงวันแม่แห่งชาติ ที่หลายครอบต่างพาแม่ไปเที่ยวพักผ่อนยังสถานที่ต่าง สร้างความอิ่มเอมใจให้ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก ส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามชมภาพกันได้เลย

วันแม่แห่งชาติ 2562

สำหรับวันแม่แห่งชาติของไทย เริ่มจัดครั้งแรกโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2486 ณ สวนอัมพร แต่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป

จนกระทั่งวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2493 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันที่ 15 เมษายนของทุกๆ ปี เป็นวันแม่ โดยเรียกว่า วันแม่แห่งชาติ และมอบหมายให้สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นผู้จัดงานในวันดังกล่าว

ต่อมาในปี 2519 รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงวันแม่แห่งชาติใหม่อีกครั้ง โดยให้ถือเอาวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เริ่มประกาศใช้เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

X