คมนาคม ขอเลื่อนไปก่อน ให้แท็กซี่ขึ้นราคาค่าโดยสาร

จากกรณีกระทรวงคมนาคม ได้มีการหารือกับกรมขนส่งทางบกทางบก ก่อนจะมีมติอนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่ เพื่อลดภาระต้นทุนการเดินรถให้แก่แท็กซี่ โดยคาดจะปรับได้ภายใน 15 ก.ย. นี้นั้น ล่าสุด นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวคงต้องชะลอออกไปก่อน เพราะกรมการขนส่งทางบกขอไปศึกษาแนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสารก่อนค่อยประกาศอีกครั้ง…

Home / NEWS / คมนาคม ขอเลื่อนไปก่อน ให้แท็กซี่ขึ้นราคาค่าโดยสาร

ประเด็นน่าสนใจ

  • คมนาคมยังไม่ปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่
  • บอกกรมขนส่งขอไปศึกษาในรายละเอียดก่อน
  • คาดใช้เวลา 1 เดือนถึงจะได้ข้อสรุป

จากกรณีกระทรวงคมนาคม ได้มีการหารือกับกรมขนส่งทางบกทางบก ก่อนจะมีมติอนุมัติให้มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถแท็กซี่ เพื่อลดภาระต้นทุนการเดินรถให้แก่แท็กซี่ โดยคาดจะปรับได้ภายใน 15 ก.ย. นี้นั้น

ล่าสุด นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาเปิดเผยว่า มาตรการดังกล่าวคงต้องชะลอออกไปก่อน เพราะกรมการขนส่งทางบกขอไปศึกษาแนวทางการปรับขึ้นค่าโดยสารก่อนค่อยประกาศอีกครั้ง ซึ่งคาว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก่อนที่จะสรุปผลอีกครั้ง

สำหรับการปรับขึ้นค่าบริการแท็กซี่นั้น ระยะเริ่มต้นกดมิเตอร์ยังคงอัตราค่าโดยสารเดิม คือเริ่มที่ 35 บาท แต่จะมีการปรับขึ้นค่าโดยสารในระยะต่อไป คือ ระยะทางช่วง 1-10 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 1 บาท จาก 5.50 บาท เป็น 6.50 บาท

ส่วนระยะช่วง 10-20 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 6.50 บาท เป็น 7 บาท , ระยะช่วง 20-40 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 7.50 บาท เป็น 8 บาท และระยะช่วง 40-60 กิโลเมตร ปรับขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์ จาก 8 บาท เป็น 8.50 บาท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารช่วงรถติด ซึ่งรถมีอัตราความเร็วไม่เกิน 6 กม./ชม. อีกนาทีละ 1 บาท คือปรับจากนาทีละ 2 บาท เป็นนาทีละ 3 บาท และให้มีการขยายอายุแท็กซี่ตามข้อเสนอคือ จาก 9 ปี เป็น 12 ปี แต่มีเงื่อนไขจะต้องนำรถเข้ามาตรวจสภาพทุก ๆ 3 เดือน

X