มาตรการโควิด-19

มาตรการจังหวัด กักตัว – งดออกนอกบ้าน – ไม่สวมหน้ากาก (5 พ.ค.)

ประเด็นน่าสนใจ

 • อัปเดตล่าสุด – 5 พ.ค. 11.00 น.
 • สรุปมาตรการในขณะนี้ มี 28 จังหวัดที่ขอความร่วมมือประชาชน งดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นในช่วงกลางคืน เพิ่มนครราชสีมา, กระบี่, ปัตตานี, ภูเก็ต, บุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ขอความร่วมมือตลอดทั้งวัน)
 • ทุกจังหวัดมีมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกนอกบ้าน – เคหสถาน
 • และมี 53 จังหวัดที่ยังคงมาตรการการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้อำนาจผู้ว่าฯ ราชการจังหวัดในการออกมาตรการควบคุมโควิด-19 สำหรับประชาชนในแต่ละพื้นที่ โดยหลัก ๆในขณะนี้ มีมาตรการสำคัญ ๆ ด้วยกัน

มาตรการขอความร่วมมืองดออกนอกบ้าน

ช่วงเวลาที่จังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถาน รวม 28 จังหวัด โดยสำหรับมาตรการขอความร่วมมืองดออกจากบ้านั้น เป็นมาตรการที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้าน และไม่ออกไปนอกบ้านโดยไม่จำเป็นในช่วงเวลาที่กำหนด

ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นเช่น พนักงานกะ, พ่อค้า-แม่ค้า ที่ต้องออกไปวิ่งรถซื้อของ, พนักงานเก็บขยะ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ เช่น เดินทางไปหาหมอ ก็ยังสามารถเดินทางออกไปได้

ภาคเหนือ 2 จังหวัด

 1. แพร่ 23.00 – 03.00 น.
 2. อุทัยธานี 23.00 – 04.00 น.


ภาคกลาง/ภาคตะวันออก 10 จังหวัด

 1. ชัยนาท 23.00 – 04.00 น.
 2. นครนายก 23.00 – 04.00 น.
 3. นครปฐม 23.00 – 04.00 น.
 4. นนทบุรี 21.00 – 04.00 น.
 5. ปทุมธานี 21.00 – 04.00 น.
 6. เพชรบุรี 23.00 – 04.00 น.
 7. ราชบุรี 23.00 – 04.00 น.
 8. สมุทรปราการ 21.00 – 04.00 น.
 9. สมุทรสาคร 23.00 – 04.00 น.
 10. สุพรรณบุรี 23.00 – 04.00 น.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด

 1. ชัยภูมิ 23.00 – 04.00 น.
 2. บึงกาฬ 23.00 – 04.00 น.
 3. ยโสธร 23.00 – 04.00 น.
 4. หนองคาย 23.00 – 04.00 น.
 5. อุบลราชธานี 23.00 – 04.00 น.
 6. นครราชสีมา 23.00 – 04.00 น.
 7. บุรีรัมย์ ตลอดทั้งวัน

ภาคใต้ 9 จังหวัด

 1. ตรัง 22.00 – 03.00 น.
 2. ยะลา 22.00 – 04.00 น.
 3. พัทลุง 22.00 – 04.00 น.
 4. ระนอง 22.00 – 04.00 น.
 5. สงขลา 22.00 – 04.00 น.
 6. สุราษฎร์ธานี 22.00 – 04.00 น.
 7. กระบี่ 22.00 – 04.00 น.
 8. ปัตตานี 22.00 – 04.00 น.
 9. ภูเก็ต 24.00 – 04.00 น.

มาตรการการกักตัว ผู้เดินทางข้ามเขต

สำหรับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ต่างๆ นั้น ในวันที่ 1 พ.ค. ที่จะถึงนี้ จะมีการยกระดับมาตรการการเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยให้ประชาชนในพื้นที่เขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็น

ซึ่งกรณีที่จำเป็นเช่น การย้ายถิ่นฐาน, การไปพบแพทย์, การไปทำงานในพื้นที่อื่น ยังคงสามารถทำได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในจังหวัดปลายทางยังคงมีประกาศมาตรการในการกักตัวผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด หรือข้ามเขตอยู่ ดังนั้นแม้ว่า จะสามารถเดินทางไปได้ แต่ยังคงต้องเข้ารับการกักตัวด้วย ตามมาตรการของจังหวัดปลายทาง

โดยในขณะนี้อยู่ 53 จังหวัดที่ประกาศมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการสวมหน้ากาก

ในขณะนี้ “ทุกจังหวัด” ในประเทศไทยได้ประกาศมาตรการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกเคหสถาน หรือที่พักแล้ว โดยหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ฐานความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรค

ซึ่งในมาตรการที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 พ.ค. ทางศบค. ได้มีเสนอแนะในการดำเนินกรณีมีผู้กระทำผิดตามมาตรการนี้ โดยให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย โดยการปรับ เช่นอาจจะใช้การตักเตือน สั่งการให้สวมหน้ากากเสียก่อน หากฝ่าฝืน ทำกระทำผิดซ้ำเดิมบ่อย ๆ จึงค่อยดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

เยอรมนี หลังมาตรการเบรกฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 ระบาดรอบสาม

เยอรมนี หลังมาตรการเบรกฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 ระบาดรอบสาม

ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 เพิ่ม หลังพบการระบาดในระลอกใหม่ต่อเนื่อง