กปน. วางท่อประปา

กปน. ทุ่ม 13 ล้าน วางท่อประปาใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชน

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับปรุงระบบท่อประปาตามแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต โดย กปน. จะรื้อย้ายท่อประธานเดิมและวางท่อประธานใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง…

Home / NEWS / กปน. ทุ่ม 13 ล้าน วางท่อประปาใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชน

นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับปรุงระบบท่อประปาตามแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต

โดย กปน. จะรื้อย้ายท่อประธานเดิมและวางท่อประธานใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณถนนกำแพงเพชร 6 ช่วงถนนรัชดาภิเษก ถึงถนนกำแพงเพชร 2 ความยาว 353 เมตร มูลค่างานประมาณ 13 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปลายปี 2562

โดยจะดำเนินการไปพร้อมกัน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนในย่านนี้จะได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยแรงดันน้ำที่ดีขึ้น พร้อมกับความสะดวกสบายในการเดินทาง

นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากเส้นทางดังกล่าวแล้ว กปน. ยังปรับปรุงระบบท่อประปาในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายอื่นด้วย ได้แก่ สายสีชมพู สีเหลือง สีส้ม สีเขียว และสีทอง ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

เนื่องด้วยระหว่างดำเนินการอาจจำเป็นต้องปิดการจราจรและหยุดจ่ายน้ำเป็นบางช่วง โดย กปน. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ประชาชนเตรียมสำรองน้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการสัญจรในเส้นทางและเวลาดังกล่าว

X