ข่าวสดวันนี้ คณะรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรี

ครม. เห็นชอบตั้งข้าราชการการเมือง พบอดีตนักการเมืองตบเท้าทำงานเพียบ

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (13 ส.ค. 2562) ที่ประชุมได้มีมติให้มีการแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ ส่งผลทำให้ มีอดีตนักการเมืองชื่อดังตบเท้าเข้าทำงานกันถ้วนหน้า ดังนี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายไชยยศ จิรเมธากร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)…

Home / NEWS / ครม. เห็นชอบตั้งข้าราชการการเมือง พบอดีตนักการเมืองตบเท้าทำงานเพียบ

ประเด็นน่าสนใจ

 • ที่ประชุมครม. เห็นชอบตั้งข้าราชการการเมือง
 • ตำแหน่งที่น่าสนใจคือ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุขเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (13 ส.ค. 2562) ที่ประชุมได้มีมติให้มีการแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ ส่งผลทำให้ มีอดีตนักการเมืองชื่อดังตบเท้าเข้าทำงานกันถ้วนหน้า ดังนี้

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 1. นายไชยยศ จิรเมธากร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
 2. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

กระทรวงกลาโหม

พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 1. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 2. นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงพาณิชย์

 1. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 2. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 3. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 4. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงวัฒนธรรม

 1. นายเวียง วรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 2. นายพิกิฏ ศรีชนะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 1. นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. นายธนา ชีรวินิจ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 4. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)
 5. นายธนสาร ธรรมสอน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)

กระทรวงคมนาคม

 1. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 2. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)
 3. นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

กระทรวงมหาดไทย

 1. นายอนุชา โมกขะเวส ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 2. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 3. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
 4. พลตำรวจตรี ธารา ปุณศรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 5. นายวิรัช ร่มเย็น ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
 6. นายสุกรี มะเต๊ะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

กระทรวงยุติธรรม

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

 1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 2. นายเรวัต อารีรอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้น

สำหรับตำแหน่งอื่นๆ สามารถติดตามได้ที่นี่ >>