Sputnik V ข่าวต่างประเทศ วัคซีนโควิด-19

สรุปสาเหตุ บราซิลปฏิเสธขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 Sputnik V

ประเด็นน่าสนใจ

  • หน่วยงานของบราซิลปฏิเสธการขึ้นทะเบียนวัคซีน Sputnik V ของรัสเซีย
  • โดยตั้งข้อสังเกตเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน หลังจากพบว่า เชื้ออะดีโนไวรัส AD5 ที่ใช้ในเข็มสองไม่ถูกตัดส่วน E1 ทิ้งไป (E1 deletion)
  • ทำให้มีความกังวลถึงความปลอดภัยของวัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในภายหลังหากเชื้อสามารถเพิ่มจำนวนได้ในร่างกายมนุษย์

เมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา Anvisa หน่วยงานของบราซิลปฏิเสธการขึ้นทะเบียนวัคซีน Sputnik V ของGamaleya, ประเทศรัสเซีย ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องในบราซิล อะไรเป็นเหตุผลให้ทางการของบราซิลปฏิเสธคำร้องขอขึ้นทะเบียนดังกล่าว?

รู้จัก Sputnik V

สำหรับ Sputnik V เป็นวัคซีนที่ใช้อะดีโนไวรัสเป็นพาหะ (adenovirus viral vector vaccine) ซึ่งกรรมวิธีการนี้ คล้ายกับการทำวัคซีนของ Astrazeneca, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน หรือตัวอื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกัน โดยการใช้ยีนส์จากส่วน Spike หรือหนามของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มาทำให้ไร้ความสามารถโดยการทำลายยีนส์ในส่วน E1 และE3 ก่อนนำไปใส่ให้กับ อะดีโนไวรัส เพื่อทำหน้าที่เป็นพาหะ หรือตัวพายีนส์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้าไปยังร่างกายคนเรา เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ซึ่งการทำลายหรือลบในส่วนของ E1 จะช่วยให้เชื้อไม่สามารถแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนได้ในร่างกายของคนเราได้ และการทำลายในส่วนของ E3 จะช่วยให้เชื้อนั้นไม่สามารถต่อสู้กับภูมิคุ้มกันของคนเราได้ ส่งผลให้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราได้อย่างปลอดภัย

เกี่ยวกับวัคซีนของ Sputnik-V
(ที่มา – https://sputnikvaccine.com/)

โดย Sputnik V นั้นจะใช้เชื้ออะดีโนไวรัส ที่เป็นพาหะนำสารพันธุกรรมของโควิด-19 จำนวน 2 ชนิดด้วยกันคือ AD26 (จอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช้ชนิดนี้) สำหรับเข็มแรก และ AD5 สำหรับเข็มที่ 2

ในความแตกต่างที่เกิดขึ้น ทำให้วัคซีนของรัสเซียตัวนี้ ระบุว่า มีประสิทธิภาพที่ดี สูงถึง 91.6% จากอาสาสมัครจำนวนเกือบ 2 หมื่นราย

เกี่ยวกับประสิทธิภาพวัคซีนของ Sputnik-V
(ที่มา – https://sputnikvaccine.com/)

….

สาเหตุที่บราซิลปฏิเสธการขึ้นทะเบียน

จากตรวจสอบของ Anvisa ของบราซิลพบปัญหาใน 2 จุด ซึ่งในจุดแรก เป็นประเด็นของรายงานการทดลองทางคลินิก ในระยะที่ 1, 2 และ 3 มีความไม่สอดคล้องและมีข้อบกพร่องในบางจุด และในจุดที่ 2 คือในประเด็นเรื่องของความปลอดภัยของวัคซีน Sputnik V

จุดสำคัญของประเด็นความปลอดภัยของวัคซีน

จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ในการผลิตวัคซีนนั้นจะต้องมีการตัดเอาส่วน E1 ออกไป (deletion) เพื่อไม่ให้ไวรัสสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีนได้ แต่ผลการตรวจสอบของ Anvisa พบว่า ในวัคซีน Sputnik V นั้นยังพบ E1 ของเชื้ออะดีโนไวรัส AD5 หรือ วัคซีนเข็มที่ 2 นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ไม่พบส่วน E3 ซึ่งเป็นส่วนที่จะให้ทำเชื้อสามารถต่อต้านภูมิคุ้มกันของมนุษย์ได้

การพบ E1 ของเชื้ออะดีโนไวรัส AD5นั้น เป็นส่วนที่จะทำให้เชื้อไวรัสสามารถแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้นั้น ถือเป็นเรื่องผิดปรกติในการผลิตวัคซีนอย่างมาก เป็นผลกระทบด้านความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการที่ เชื้อยังสามารถแบ่งตัวในร่างกายของผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้น ทำให้ผู้เชี่ยวชาญของบราซิลกงวัลว่า อาจจะมีโอกาสให้เชื้อสามารถแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวน และเกิดการกลับมารวมตัวกันใหม่ได้

นอกจากนี้ ยังมีบางประเด็นเช่น การผลิตในปริมาณมากๆ ว่าจะทำได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากวัคซีนของ Sputnik V นั้น มีความแตกต่างกันของเข็มที่ 1 และ 2 จากการใช้ อะดีโนไวรัส เป็นพาหะถึง 2 ชนิด ทำให้เมื่อผลิตต้องผลิตจำนวนมากๆ จึงมีข้อกังวลเรื่องของการจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ เพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย

….

Sputnik V ออกแถลงการณ์

หลังจากที่มีรายงานผลการทดสอบและปฏิเสธการขึ้นทะเบียนวัคซีน sputnik V ในบราซิล ด้วยข้อกังวลเรื่องความปลอดภัย ทำให้ทาง Gameleya ของรัสเซียผู้ผลิตวัคซีน ออกแถลงการณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า

Gamaleya Center มีการควบคุมคุณภาพในการผลิตเป็นอย่างดี ยืนยันว่า ส่วนประกอบที่ใช้มีความปลอดภัย และไม่สามารถแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนอีกได้ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีรายงานแม้แต่ชิ้นเดียวที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้

ซึ่งส่วนยีนส์ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ใช้ในการทำวัคซีนนั้น ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ทั้งในส่วนของ E1, E3 ไม่สามารถแบ่งตัว-เพิ่มจำนวนได้ นอกจากนี้ ทีม Avisa ของบราซิลก็ได้เห็นขั้นตอนการผลิต การฆ่าเชื้อ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของการผลิตแล้ว ว่ามีมาตรฐานความปลอดภัย

นอกจากนี้ใน รัสเซียก็มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 3.8 ล้านราย และผลการศึกษาพบว่า มีประสิทธิภาพสูงถึง 97.6% ในการป้องกันโควิด-19ได้ อีกทั้งวัคซีน Sputnik V ก็ไม่มีรายงานภาวะลิ่มเลือดอีกด้วย (เพิ่มเติม – ภาวะลิ่มเลือดนั้น พบในวัคซีนของ Astrazeneca และ johnson & jonhson)

พร้อมกันนี้ ทาง Gamaleya ยังอ้างอิงประสิทธิภาพของวัคซีน Sputnik V ที่มีใช้ กันอยู่ในขณะนี้ด้วย

ซึ่งทางบราซิลจะมีการทบทวนและตัดสินใจอีกครั้งในสัปดาห์หน้า ถึงการขึ้นทะเบียนวันซีน Sputnik V โดยทาง Gamaleya คาดว่า รัฐบาลบราซิลจะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชน และนำวัคซีน Sputnik V ไปใช้ โดยไม่มีประเด็นทางการเมืองมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด


ข้อมูล –
– https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-nao-aprova-importacao-da-vacina-sputnik-v
– https://twitter.com/angie_rasmussen/status/1387414418552549379
– https://sputnikvaccine.com/newsroom/pressreleases/sputnik-v-statement-on-brazilian-health-regulator-anvisa-s-decision-to-postpone-authorization/
– https://sputnikvaccine.com

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

‘อิสราเอล’ ยกระดับโจมตี ‘ฉนวนกาซา’ รุนแรงกว่าเดิม

‘อิสราเอล’ ยกระดับโจมตี ‘ฉนวนกาซา’ รุนแรงกว่าเดิม

กองทัพอิสราเอลดำเนินการโจมตีฉนวนกาซา “อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน” ในคืนวันพฤหัสบดี (13 พ.ค.)

ทีมงานสโมสรเบสบอลอเมริกัน ติดโควิด-19 รวม 8 ราย หลังรับวัคซีนแล้ว

ทีมงานสโมสรเบสบอลอเมริกัน ติดโควิด-19 รวม 8 ราย หลังรับวัคซีนแล้ว

สโมสรฯ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ 7 ใน 8 คนที่มีผลตรวจเป็นบวกไม่แสดงอาการใดๆ ซึ่งรายล่าสุดคือ Gleyber Torres ส่วน 7 รายแรกที่พบประกอบไปด้วย ทีมงานสตาฟโค้ช 3 ราย…

เตรียมดำเนินคดีอีกเคส ปล่อยข่าวปลอม ตร.สันกำแพงเสียชีวิต หลังรับวัคซีน

เตรียมดำเนินคดีอีกเคส ปล่อยข่าวปลอม ตร.สันกำแพงเสียชีวิต หลังรับวัคซีน

โดยตร.รายดังกล่าว เสียชีวิตจากเส้นเลือดฝอยบริเวณแกนสมองแตก และยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

ญี่ปุ่น ผู้ป่วยรายใหม่ยังสูง พบเพิ่ม 7,057ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย

ญี่ปุ่น ผู้ป่วยรายใหม่ยังสูง พบเพิ่ม 7,057ราย เสียชีวิตเพิ่ม 106 ราย

อัตราการการพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษเพิ่มสูงขึ้น / พบปัญหา ระบบล่มจองฉีดวัคไม่ได้

อินเดียวอนประชาชนหยุด ‘ทิ้งศพผู้ป่วยโควิด-19’ ลงแม่น้ำคงคา

อินเดียวอนประชาชนหยุด ‘ทิ้งศพผู้ป่วยโควิด-19’ ลงแม่น้ำคงคา

หลังจากมีการพบร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 96 รายแล้วในแม่น้ำคงคา

อภ. ยันจัดซื้อวัคซีนให้ รพ.เอกชน อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนความต้องการ

อภ. ยันจัดซื้อวัคซีนให้ รพ.เอกชน อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนความต้องการ

องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) ยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ให้โรงพยาบาลเอกชน ยังอยู่ขั้นตอนรวบรวมจำนวนความต้องการ ยังไม่มีการตั้งราคาขาย และยังไม่ทราบต้นทุนขายที่แน่นอนจากบริษัทตัวแทน

เอกชนญี่ปุ่น ซื้อโฆษณา 3 นสพ.ใหญ่ ถล่มรัฐบาลญี่ปุ่น ปมจัดการโควิด-19

เอกชนญี่ปุ่น ซื้อโฆษณา 3 นสพ.ใหญ่ ถล่มรัฐบาลญี่ปุ่น ปมจัดการโควิด-19

ได้มีการตั้งคำถาม "หรือจะให้ประชาชนสู้กับโควิด-19 ด้วยดาบไม้ไผ่"

เตรียมดำเนินคดีผู้สร้างข่าวปลอม กรณีสาวอุดรแพ้วัคซีน

เตรียมดำเนินคดีผู้สร้างข่าวปลอม กรณีสาวอุดรแพ้วัคซีน

เนื่องจากมีการนำภาพจากเหตุการณ์หนึ่ง และข้อความจากที่อีกนึ่งมาแก้ไข ก่อนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวออกไป

องค์การอนามัยจัดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617) เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล / วัคซีนยังป้องกันได้

องค์การอนามัยจัดเชื้อสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617) เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล / วัคซีนยังป้องกันได้

เนื่องจากสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว เห็นได้จากการระบาดใหญ่ในอินเดีย และพบในอีกหลายประเทศ