ถาวร เสนเนียม ท่าอากาศยานนครฯ

“ถาวร” บี้ ท่าอากาศยานนครฯ เร่งรัดงานก่อสร้าง ทำไม่ได้ ผอ.ต้องรับผิดชอบ

วันที่ 13 ส.ค.62 เวลา 15.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสนามบินนครศรีธรรมราชหลังใหม่ วงเงิน 1,800 ล้านบาท การก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วมสนามบิน…

Home / NEWS / “ถาวร” บี้ ท่าอากาศยานนครฯ เร่งรัดงานก่อสร้าง ทำไม่ได้ ผอ.ต้องรับผิดชอบ

วันที่ 13 ส.ค.62 เวลา 15.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงคมนาคม และคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสนามบินนครศรีธรรมราชหลังใหม่ วงเงิน 1,800 ล้านบาท การก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วมสนามบิน และการขยายอาคารผู้โดยสารขาออก ซึ่งพบความล่าช้ากว่ากำหนดทุกส่วนงาน

โดยนายถาวรฯ และคณะได้เข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างคันทางป้องกันน้ำท่วม ดูความก้าวหน้าการขยายอาคารผู้โดยสารขาออก และพื้นที่ก่อสร้างขยายอาคารหลังใหม่ มีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน รับผิดชอบงานโครงสร้างพื้นฐานและด้านเศรษฐกิจ

ผู้อำนวยการท่ากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนชาวบ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลประกอบด้วย

นายถาวรฯ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ให้เร่งรัดงานและการเบิกจ่ายที่ล่าช้า รวมถึงการต่อสัญญาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ส่วนการร้องเรียนโครงการก่อสร้างอาคารสนามบินวงเงิน 1,800 ล้านต้องให้จบโดยเร็วที่สุด

เพราะกระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชน เพราะวันนี้จำนวนผู้โดยสารมากเกินกว่าที่สนามบินรองรับได้ และในการก่อสร้างคันทางที่เหลือพื้นที่ 10% ให้เสร็จทันก่อนฝนมาปีนี้ ยืนยันว่า ปีนี้น้ำไม่ท่วมสนามบินแน่นอน หากทำไม่ได้และป้องกันน้ำท่วมไม่ได้ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานต้องรับผิดชอบ”