ครูเก่าสวนกุหลาบ วัดป่านาคำ

ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบเตรียมแถลงความคืบหน้าจัดสร้างโบสถ์วัดป่านาคำ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ส.ค. ที่ อาคารตึกยาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาฯ เขตพระนคร กทม. ครูจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์…

Home / NEWS / ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบเตรียมแถลงความคืบหน้าจัดสร้างโบสถ์วัดป่านาคำ

ประเด็นน่าสนใจ

  • พรุ่งนี้ 15 ส.ค.ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบแถลงความคืบหน้าจัดสร้างโบสถ์วัดป่านาคำ
  • จะมีการเปิดรับสั่งจองพระพุทธรูปนาคปรกอย่างเป็นทางการที่สมาคมศิษย์เก่านักเรียนสวนกุหลาบฯ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ส.ค. ที่ อาคารตึกยาว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาฯ เขตพระนคร กทม. ครูจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ สมาชิกชมรมครูเก่าสวนกุหลาบ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสร้าง“พระพุทธศรีมุกดาวิสุทธิเทวาพญามุจลินท์สัตตนาคราช “พระประธานในโบสถ์ของวัดป่านาคำ ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่า พรุ่งนี้ พฤหัสฯ ที่ 15 ส.ค.เวลา 13.30 น. ที่สมาคมศิษย์สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ทางชมรมครูเก่าสวนกุหลาบ จะแถลงความคืบหน้าของการจัดสร้างโบสถ์และพระประธานวัดป่านาคำ

โดยในงานจะมีการบอกเล่าด้วยรูปแบบแอนนิเมชั่น ความเป็นมาของการจัดสร้าง ที่ทางชมรมฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้วัดแห่งนี้เป็นสถานฝึกปฏิบัติธรรม เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาคม บรรดาเราเหล่าสวนกุหลาบฯ ทั้งศิษย์เก่า-ปัจจุบันทุกรุ่น ครูบาอาจารย์ ผู้ปกครองทุกฝ่าย เครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ทางชมรมฯ ได้ประชุมหารือกันแล้ว จึงมีมติที่จะจัดสร้างพระประธานจำลอง ในรูปแบบพระบูชาขนาดต่างๆ รวมทั้งเหรียญหล่อและเหรียญปั๊ม เพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจัดสร้างโบสถ์ของวัดป่านาคำแห่งนี้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่มีความเรียบง่าย คงความเป็นวัดป่า ผู้ออกแบบได้ออกแบบตามแนวความคิดของศิษย์เก่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ไว้

โดยฟอร์มของโบสถ์จะมีสัญลักษณ์ของความเป็นสวนกุหลาบ คือใบเสมา มีการประยุกต์ใช้การเล่นแสงธรรมชาติ เอาผนังซ้อนกันสองชั้นเมื่อมีแสงส่องมาจากภายนอกจะมองเห็นเป็นลักษณะของใบเสมา ซึ่งจะมองเป็นได้ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ถือว่าเป็นแห่งแรกที่ใช้นวัตกรรมแสงธรรมชาติมาเข้ามาเป็นส่วนในการประยุกต์โครงสร้างสถาปัตยกรรมโบสถ์ของวัดนี้

ส่วนฝาผนังที่มีเพียงด้านเดียวจะมีจิตรกรรมประยุกต์รูปแบบชุมชนไทยอีสานกับไทยกลางให้สอดคล้องกัน มีความเชื่อโยงเรื่องราวในยุคสมัยของโบสถ์หลังนี้ที่เริ่มก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๙ และ มาเสร็จสิ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑๐ เป็นเรื่องราวของคนสมัยใหม่ในปัจจุบัน

สำหรับพระพุทธรูปนาคปรก(พระประธานจำลอง) ทั้งหมดจัดสร้างด้วยมือทีละองค์และจัดทำตามจำนวนที่ผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองเท่านั้น

โดยวันที่ 6 ธ.ค.ชมรมฯ จะจัดประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปวัตถุมงคลทั้งหมด โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิจำนวนหนึ่งนั่งปรกในโบสถ์ที่วัดป่านาคำ นำโดยเกจิอาจารย์ ประกอบด้วย พระครูจันทร์วิสุทธิ์ (หลวงพ่อล้วน จันทสาโร)อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ อายุ 93 ปี เป็นพระสายหลวงปู่มั่น , พระสุทธิสารโสภณ (หลวงปู่สังเวียนฐิตเมโธ) เจ้าคณะจังหวัดธรรมยุต จังหวัดมุกดาหาร วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ , พระธรรมดิลก (หลวงปู่สมาน สุเมโธ) วัดป่าแสงอรุณ , หลวงพ่อทองพูล ทยาลุโก เจ้าอาวาสวัดเขาสุกริม จันทบุรี , พระเทพบัณฑิต เจ้าอาวาสวัด อดีตอธิการมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จากนั้นรุ่งขึ้นวันที่ 7 ธ.ค. ก็จะทำพิธีเททองหล่อองค์พระประธาน“พระพุทธศรีมุกดาวิสุทธิเทวาพญามุจลินท์สัตตนาคราช”

โดยในวันพรุ่งนี้ 15 ส.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.ทางชมรมครูเก่าสวนกุหลาบ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ประธานรุ่นตัวแทนรุ่นและศิษย์เก่าทุกท่าน ผู้ปกครอง ผู้สนใจ มาร่วมชมพระพุทธรูปนาคปรก(พระประธานจำลอง) ของจริงได้ที่สมาคมศิษย์เก่าศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 400 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม.

พร้อมเปิดรับสั่งจอง โดย ผอ.วีระ กาญจนรังสิตา ประธานชมรมครูเก่าฯ ครูศรีวรรณ รู้ธรรม ครูจรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์ ครูมณฑล วิวิตรกุล ครูชูชม ธรณธรรม ครูพรศิร ทองพันธ์ ครูกาญจนา เตชะวณิชย์ ครูอรทัย สวัสดิ์แดง ครูพรศิริ สุวรรณภูสิทธิ์และคณะกรรมการชมรมครูเก่าฯ จะร่วมต้อนรับศิษย์เก่าฯ และผู้สนใจทุกท่าน

X