คิม ไทยแลนด์ ฮาร์เลย์-เดวิดสัน

ศาลไกล่เกลี่ยคดี ‘คิม ไทยแลนด์’ ฟ้องบริษัทจำหน่าย ‘ฮาร์เลย์ เดวิดสัน’

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ส.ค. ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลได้นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในคดีที่นายอุเทน เหลืองแสงทอง หรือ คิม ไทยแลนด์ เป็นโจทก์ยืนฟ้อง บริษัทฮาร์ลีย์-เดวินสัน(ประเทศไทย)…

Home / NEWS / ศาลไกล่เกลี่ยคดี ‘คิม ไทยแลนด์’ ฟ้องบริษัทจำหน่าย ‘ฮาร์เลย์ เดวิดสัน’

ประเด็นน่าสนใจ

  • ศาลไกล่เกลี่ยคดีคิม ไทยแลนด์ฟ้องบริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์ เดวิดสันเครื่องยนต์บกพร่องตกลงกันไม่ได้
  • ศาลให้ทั้งสองฝ่ายหาคนกลางมาทดสอบขับขี่ จักรยานยนต์คันที่พิพาทว่ามีปัญหาจริงหรือไม่ในวันที่ 4 ต.ค.นี้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 14 ส.ค. ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลได้นัดพิจารณาเพื่อไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในคดีที่นายอุเทน เหลืองแสงทอง หรือ คิม ไทยแลนด์ เป็นโจทก์ยืนฟ้อง บริษัทฮาร์ลีย์-เดวินสัน(ประเทศไทย) จำกัดที่ 1 กับพวกรวม 3 คนร่วมกันให้รับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้า ,  ผิดสัญญา และเรียกค่าเสียหาย จากการซื้อ-ขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮาร์เลย์ เดวิดสัน
ศาลไกลเกลี่ยคู่ความแล้วคดีไม่สามารถตกลงกันได้ จึงให้ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปโดยทนายจำเลยขอขยายเวลายื่นคำให้การภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ทนายจำเลยแถลงว่ารถจักรยานยนต์คันพิพาททางจำเลยที่ 2ได้ดำเนินการซ่อมจนแล้วเสร็จแล้วแต่ทางโจทก์ไม่ยอมมารับรถจักรยานยนต์กลับคืน โดยฝ่ายจำเลยต้องการที่จะขอนำรถจักรยานยนต์คันพิพาทดังกล่าวไปใช้ทดสอบดูโดยให้โจทก์มาเป็นผู้ร่วมทดสอบด้วยโดยทางจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประสงค์ให้โจทก์ก็มาร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์คันพิพาทออกทริปกับตัวแทนของทางจำเลยที่ 2

ทางโจทก์แถลงว่าเนื่องจากเกรงว่ารถจักรยนยนต์คันพิพาทจะมีปัญหาอีก ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดปัญหามาก่อนแล้วทำให้โจทก์ไม่อยากจะขับรถจักรยานยนต์คันพิพาทอีกจึงไม่ขอเป็นผู้ไปขับรถจักรยานยนต์คันพิพาทตามที่ทางจำเลยที่ 1 และที่ 2 แถลง ศาลไกลเกลี่ยคู่ความในประเด็นเรื่องของการนำรถจักรยานยนต์คันพิพาทไปทดสอบแล้วคู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงร่วมกันว่าจะหาคนกลางที่โจทก์และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยอมรับกันเพื่อไปทดสอบขับรถจักรยานยนต์คันพิพาทว่าไม่มีอาการตามที่โจทก์ฟ้องแล้ว

ซึ่งทั้งสองฝ่ายขอเวลาในการหาคนกลางที่จะมาขับรถจักรยนยนต์คันดังกล่าวก่อนแล้วจะมาแถลงต่อศาลในนัดหน้าว่าคนกลางที่จะมาขับรถจักรยานยนต์คันพิพาทคือใครและจะขับในเส้นทางใด รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำให้การแก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 แล้วกรณีจึงเห็นควรให้เลื่อนคดีไปนัดพร้อมเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทและภาระการพิสูจน์และแถลงถึงการหาคนกลางที่จะมาขับรถจักรยานยนต์คันพิพาทในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.ตามที่คู่ความทั้งสองฝายแถลงว่ามีวันว่างตรงกัน