สหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากาก สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบ

รวมถึงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ขนาดเล็กระหว่างกลุ่มเพื่อน-ญาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว สามารถทำได้

Home / NEWS / สหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากาก สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบ

ประเด็นน่าสนใจ

  • สหรัฐฯ ผ่อนคลายให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว สามารถไม่สวมหน้ากากภายนอกอาคารหรือพื้นที่โล่งได้
  • นอกจากนี้ยังอนุญาตให้จัดสังสรรค์เล็ก ๆ ร่วมกับเพื่อน-ญาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ภายนอกอาคาร ได้โดยไม่ต้องสวมหน้ากากได้
  • ส่วนพื้นที่ภายในอาคาร ห้องประชุม หรือพื้นที่ปิดอื่น ๆ ยังคงต้องสวมหน้ากากเช่นเดิม

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐ ได้ปรับปรุงคำแนะนำในการสวมหน้ากากอนามัยใหม่ โดยมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบจำนวน 2 โดสแล้ว ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก เมื่ออยู่ภายนอกอาคาร หรือพื้นที่โล่งแจ้งได้แล้ว รวมถึงการไปร่วมรับประทานอาหารบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งภายนอกร้าน-อาหาร-ห้องอาหาร ร่วมกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วได้

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว ยังสามารถจัดงานสังสรรค์ขนาดเล็ก ๆ หรือการรับประทานอาหารภายนอกบ้านร่วมกับเพื่อน ๆ หรือญาติได้ หากเพื่อนหรือญาติได้รับวัคซีนครบเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ที่ได้รับวัคซีนครบมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อ หรืออาการรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากโควิด-19 ได้

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบถ้วนนั้น ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดหน้ากากในพื้นที่โล่งแจ้งหรือภายนอกอาคารแต่อย่างใด เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ ในขณะนี้ ยังอยู่ที่ราว 54000 รายต่อวัน ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถไว้วางใจได้

คำแนะนำล่าสุดสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว ของ CDC สหรัฐฯ

ในอาคาร-ในร่ม ยังเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ของสหรัฐ ยังคงย้ำให้ผู้ที่ได้รับวัคซีน หรือไม่ได้รับวัคซีน สวมหน้ากากอนามัยในกรณีที่อยู่ในอาคาร สถานที่ที่เป็นพื้นที่ปิดต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านตัดผม รถโดยสารสาธารณะ

ซึ่งจากสถานการณ์ในขณะนี้ ยังไม่สามารถที่จะไม่สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในอาคารได้ เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันยังอยู่ในระดับที่สูง และมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในพื้นที่ปิด และมีการรวมตัวกันของผู้คนได้ง่ายกว่า ในพื้นที่โล่งแจ้งภายนอกอาคาร ดังนั้นจึงจำมีความจำเป็นที่จะต้องคงมาตรการสวมหน้ากากในอาคารต่อไป

ซึ่งในสหรัฐฯ ยอดผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้วมีจำนวนราว 95 ล้านคน และอีก 140 ล้านคน ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 โดส

X