โควิด-19

หาเตียง ICU เพิ่ม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังใช้ไปแล้ว 70%

รองอธิบดีกรมการแพทย์ชี้ สถานการณ์เตียง ICU เริ่มตึง ใช้ไปแล้วร้อยละ 70 เร่งปรับหอผู้ป่วยใน ย้ายผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยใหม่

Home / NEWS / หาเตียง ICU เพิ่ม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 หลังใช้ไปแล้ว 70%

รองอธิบดีกรมการแพทย์ชี้ สถานการณ์เตียง ICU รองรับผู้ป่วยโควิด-19 เริ่มตึง ใช้ไปแล้วร้อยละ 70 เร่งปรับหอผู้ป่วยใน ย้ายผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นเพื่อรับผู้ป่วยใหม่

วันนี้ (27 เม.ย. 2564) นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในการบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ทุกโรงพยาบาลส่งข้อมูลให้ส่วนกลาง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเตียงและจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 13 เขตสุขภาพ มีจำนวนเตียงทั้งหมด 44,560 เตียง มีการครองเตียง 21,695 เตียง และว่าง 22,865 เตียง เฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือ เขตสุขภาพ 13 มีเตียง 12,679 เตียง มีผู้ป่วยครองเตียง 7,959 เตียง และว่าง 4,720 เตียง ส่วนเขตสุขภาพ 1 – 12 มีเตียงอยู่ในปริมาณที่บริหารจัดการได้เพียงพอเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ครองเตียง

นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า สถานการณ์เตียงของประเทศ สำหรับประเภทเตียงห้องความดันลบ AIIR-ICU คือ ห้องที่พร้อมสำหรับผู้ป่วยอาการหนักใส่ท่อหายใจ มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วร้อยละ 70.6 และห้องผู้ป่วยหนัก Modified AIIR มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วร้อยละ 73.8 ถือว่าอยู่ในจุดที่ตึง ไม่มีช่องว่างเหลือสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ เว้นแต่การบริหารจัดการที่ดี โดยการปรับหอผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลให้คล้ายห้อง ICU ย้ายผู้ป่วยในห้อง ICU ที่อาการดีขึ้นออกมาหอผู้ป่วยสามัญ และเพิ่มจำนวนห้อง AIIR-ICU  ของเอกชน ซึ่งยังมีเหลืออยู่ สำหรับโรงพยาบาลสนามมีผู้ป่วยครองเตียงแล้วร้อยละ 16.7 ส่วน Hospitel มีผู้ป่วยครองเตียงแล้วร้อยละ 51.5 ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้หมด

“คำถามของประชาชนที่ยังรอเตียงอยู่ จะต้องเรียนว่าการนำผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือเพิ่งตรวจพบเชื้อ มีขั้นตอนในการดูแลตามอาการ หากมีอาการมากก็จะให้เข้ามาก่อน และอาการที่เบากว่าจะเป็นลำดับถัดมา รวมไปถึงขณะนี้มีการเปิด Hospitel โรงพยาบาลสนาม ขึ้นมารองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ ซึ่งขอเน้นย้ำว่ามาตรฐานการรักษาเท่ากับสถานพยาบาล ดังนั้น ขอประชาชนอย่าปฏิเสธการรักษาในโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้ได้รับการดูแลเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง” นพ.ณัฐพงศ์ กล่าว

นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า ระบบสายด่วน 1668, 1669 และ 1330 มีรายชื่อผู้ป่วยในฐานข้อมูลรวม 2,800 ราย ที่ตกค้างอยู่ เมื่อเจ้าหน้าที่โทรกลับไปตรวจสอบ พบว่า สายด่วน 1668 โทร 880 ราย ต้องการเตียง 121 ราย สายด่วน 1330 โทร 630 ราย ต้องการเตียง 330 ราย โดยผู้ป่วยบางส่วนได้เข้ารับการรักษาแล้ว หรืออาจกลับบ้านแล้ว แต่ในระบบยังมีข้อมูลอยู่ ซึ่งแก้ไขปัญหานี้แล้ว ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยค้างอยู่เฉพาะรายใหม่เท่านั้น

“แผนดำเนินการหลังจากนี้ จะมีการเปิดโรงพยาบาลแรกรับ สธ. ที่อาคารนิมิตรบุตร และเปิด /ขยายโรงพยาบาลสนามและเตียงเพิ่ม เพื่อรับผู้ป่วยสีเหลืองมากขึ้น พร้อมคัดเลือกผู้ป่วยกลุ่มอาการดีขึ้น (สีเขียว) จากโรงพยาบาลหลัก ไปพักรักษาต่อในโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ Call center 1668” นพ.ณัฐพงศ์ กล่าว