ประชุมสภา

การประชุมสภาฯ ช่วงบ่าย เป็นวาระการถก “เรื่องของการโหวตในสภา”

วันที่ 15 ส.ค. 2562 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงบ่ายเป็นวาระการถกเรื่องของการโหวตในสภา โดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ จาก พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล หารือถึงคำว่า รัฐบาลแพ้โหวตฝ่ายค้าน โดยเห็นว่า การโหวตบางคนอาจเห็นด้วยตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ที่เป็นการยึดตามเสียงข้างมากอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้ประธานขยายเวลาในการลงมติให้นานขึ้น เพื่อให้ ส.ส.มีเวลาลงมติ

ด้าน นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 แนะนำว่า เมื่อ ส.ส.ลงมติเสร็จแล้ว ให้เขียนผลการลงมติใส่กระดาษ ก่อนนำไปให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่ เพราะเกรงว่าหากผิดพลาดในการลงมติกฎหมายแต่ละฉบับ จะมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ ได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแปรญัตติ ประเด็นเรื่องการดำรงตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้าน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถเป็นบุคคลในสังกัดพรรคการเมืองเป็นได้ โดยมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นในประเด็นดังกล่าว ว่า สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่สามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านได้

จากนั้นจึงให้มีการลงมติในประเด็นดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียง เห็นชอบให้ ประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมฝ่ายค้าน ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหรือสมาชิกในพรรคได้ ด้วยเสียง 459 เสียงที่เห็นชอบร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

WRITER

RELATED

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

วันที่ 2 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันแรก 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

วันนี้มีการประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ส่วนใหญ่ ลงมติรับหลักการ ร่างที่ 1 - 2 ฝั่ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติรับหลักการทั้ง 7 ร่าง

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ