ประชุมสภา

การประชุมสภาฯ ช่วงบ่าย เป็นวาระการถก “เรื่องของการโหวตในสภา”

วันที่ 15 ส.ค. 2562 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงบ่ายเป็นวาระการถกเรื่องของการโหวตในสภา โดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ จาก พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล หารือถึงคำว่า รัฐบาลแพ้โหวตฝ่ายค้าน โดยเห็นว่า…

Home / NEWS / การประชุมสภาฯ ช่วงบ่าย เป็นวาระการถก “เรื่องของการโหวตในสภา”

วันที่ 15 ส.ค. 2562 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ช่วงบ่ายเป็นวาระการถกเรื่องของการโหวตในสภา โดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ จาก พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล หารือถึงคำว่า รัฐบาลแพ้โหวตฝ่ายค้าน โดยเห็นว่า การโหวตบางคนอาจเห็นด้วยตามกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ที่เป็นการยึดตามเสียงข้างมากอยู่แล้วไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้ประธานขยายเวลาในการลงมติให้นานขึ้น เพื่อให้ ส.ส.มีเวลาลงมติ

ด้าน นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 แนะนำว่า เมื่อ ส.ส.ลงมติเสร็จแล้ว ให้เขียนผลการลงมติใส่กระดาษ ก่อนนำไปให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่ เพราะเกรงว่าหากผิดพลาดในการลงมติกฎหมายแต่ละฉบับ จะมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ ได้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแปรญัตติ ประเด็นเรื่องการดำรงตำแหน่งประธานวิปฝ่ายค้าน โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้พิจารณาให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถเป็นบุคคลในสังกัดพรรคการเมืองเป็นได้ โดยมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นในประเด็นดังกล่าว ว่า สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ไม่สามารถขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานวิปฝ่ายค้านได้

จากนั้นจึงให้มีการลงมติในประเด็นดังกล่าว โดยการลงคะแนนเสียง เห็นชอบให้ ประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมฝ่ายค้าน ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหรือสมาชิกในพรรคได้ ด้วยเสียง 459 เสียงที่เห็นชอบร่างของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

X