ศรีสุวรรณจี้รัฐบาล ระงับงบแก้ภัยแล้งบุรีรัมย์ เหตุมีแหล่งน้ำแต่ไม่อนุรักษ์ไว้

วันที่ 16 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร…

Home / NEWS / ศรีสุวรรณจี้รัฐบาล ระงับงบแก้ภัยแล้งบุรีรัมย์ เหตุมีแหล่งน้ำแต่ไม่อนุรักษ์ไว้

วันที่ 16 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบพรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 เพื่อระงับการทุ่มงบประมาณช่วยภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์

นายศรีสุวรรณ เปิเผยว่า สืบเนื่องจากหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.นางรอง ไม่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์รักษาสระน้ำโบราณ ที่ชื่อว่า “สระหนองรี” ไว้ แต่กลับมีความพยายามที่จะยกเลิกเพิกถอนสระน้ำดังกล่าวเพื่อนำไปถมทิ้งเพื่อสร้างที่จอดรถของโรงพยาบาลนางรอง

โดยอ้างว่าสระน้ำดังกล่าวประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ทั้ง ๆ ที่ชาวบ้านยังมาตัก มาขนเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภคอยู่ทุกวันขณะนี้ อันเนื่องมาจากเผชิญภัยแล้ง ดังนั้นสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงต้องนำความมาร้องนายกรัฐมนตรี และ สทนช. เพื่อดำเนินการ ดังนี้

1)ระงับแผนปฏิบัติการโครงการหรืองบประมาณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เห็นความสำคัญของการปกป้อง ดูแล แหล่งทรัพยากรน้ำของพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเลย

2)สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอนางรอง นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ปฏิบัติตาม ม. 6 ประกอบ ม.76 แห่งพรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยดำเนินการระงับการอนุญาตหรือการเห็นชอบให้โรงพยาบาลนางรอง เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแปลง “สระหนองรี” บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนางรอง โดยเด็ดขาด

3)สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอนางรอง นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ปฏิบัติตาม ม.6 ประกอบ ม.7 แห่งพรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 ดำเนินการฟื้นฟู “สระน้ำหนองรี” ให้กลับมาเป็นแหล่งรองรับน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน-แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่พรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ต่อไป

ทั้งนี้ หากข้อเรียกร้องนี้ไม่เป็นผล สมาคมฯจะนำความไปร้องต่อ ป.ป.ช. และยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับการทำลายสระหนองรีต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด

X