ศรีสุวรรณจี้รัฐบาล ระงับงบแก้ภัยแล้งบุรีรัมย์ เหตุมีแหล่งน้ำแต่ไม่อนุรักษ์ไว้

คัดลอก URL แล้ว

วันที่ 16 ส.ค.2562 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อขอให้ใช้อำนาจตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบพรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 เพื่อระงับการทุ่มงบประมาณช่วยภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์

นายศรีสุวรรณ เปิเผยว่า สืบเนื่องจากหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.นางรอง ไม่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์รักษาสระน้ำโบราณ ที่ชื่อว่า “สระหนองรี” ไว้ แต่กลับมีความพยายามที่จะยกเลิกเพิกถอนสระน้ำดังกล่าวเพื่อนำไปถมทิ้งเพื่อสร้างที่จอดรถของโรงพยาบาลนางรอง

โดยอ้างว่าสระน้ำดังกล่าวประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ทั้ง ๆ ที่ชาวบ้านยังมาตัก มาขนเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค-บริโภคอยู่ทุกวันขณะนี้ อันเนื่องมาจากเผชิญภัยแล้ง ดังนั้นสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จึงต้องนำความมาร้องนายกรัฐมนตรี และ สทนช. เพื่อดำเนินการ ดังนี้

1)ระงับแผนปฏิบัติการโครงการหรืองบประมาณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เห็นความสำคัญของการปกป้อง ดูแล แหล่งทรัพยากรน้ำของพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเลย

2)สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอนางรอง นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ปฏิบัติตาม ม. 6 ประกอบ ม.76 แห่งพรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยดำเนินการระงับการอนุญาตหรือการเห็นชอบให้โรงพยาบาลนางรอง เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันแปลง “สระหนองรี” บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลนางรอง โดยเด็ดขาด

3)สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอนางรอง นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง ปฏิบัติตาม ม.6 ประกอบ ม.7 แห่งพรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 ดำเนินการฟื้นฟู “สระน้ำหนองรี” ให้กลับมาเป็นแหล่งรองรับน้ำ ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน-แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่พรบ.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ.2561 บัญญัติไว้ต่อไป

ทั้งนี้ หากข้อเรียกร้องนี้ไม่เป็นผล สมาคมฯจะนำความไปร้องต่อ ป.ป.ช. และยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อระงับการทำลายสระหนองรีต่อไป นายศรีสุวรรณกล่าวในที่สุด


แท็ก: NEWS
WRITER